Srovnání mobilních tarifů
BLESKmobil TARIF

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

BLESKmobil TARIF

s balíčkem 100 minut
Předplacená karta

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 20 Kč
kredit k využití 20 Kč
100 minut 100 Kč
Volání
volné minuty 0
cena za minutu 2,50 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,50 Kč
cena MMS 5 Kč
Data a ostatní
volné jednotky 100
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • cena SIM karty 99 Kč, přednabitý kredit 150 Kč, přenos čísla zdarma
 • dobití SIM karty pomocí operátora 20 Kč
 • SMS do EU 1,50 Kč, SMS do zahraničí mimo EU 12 Kč, MMS do EU 6,60 Kč, MMS do zahraničí mimo EU 9,50 Kč
 • na BLESKmobil předplacených kartách je přednastavena doplňková služba BLESKmobil INTERNET (pokud si účastník neaktivuje jeden z tarifních balíčků BLESKmobil Internet na měsíc, jsou přenesená data zpoplatněna dle aktuálního čerpání sazbou BLESKmobil Internet na den)
 • do 31. 12. 2019 lze využít akce Odměna za dobití 50 MB (při dobití kreditu nad 200 Kč získá účastník 50 MB volných dat)
 • do 31. 12. 2019 lze využít akce (pro stávající i nové zákazníky) Volání na tři (volání na tři vybraná čísla za 1 Kč/min)
 • při zakoupení a aktivaci SIM karty s datem aktivace do 31. 12. 2019 nebo pozdější získá účastníka 50 MB zdarma v rámci akce Zdarma 50 MB na 30 dní
 • automatické obnovení po 30 dnech (v případě dostatku kreditu)
  *tarifikace 60+60
  *Nespotřebované volné minuty, pocházející z aktuálního 30denního období, se převádí do prvního následujícího 30denního období, pokud plynule navazuje na aktuální a je zahájeno automatickým obnovením balíčku

Základní charakteristika tarifu

operátor BLESKmobil
název tarifu BLESKmobil TARIF
typ tarifu karta
tarifikace 60+1
příslušnost k síti O2
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je O2 Czech Republic, a.s.
 • smlouva se uzavírá na dobu určitou 12 měsíců, každým dobitím se smlouva prodlužuje o 12 měsíců; nedojde-li v době platnosti smlouvy k jejímu prodloužení, smlouva se následně změní na smlouvu na dobu neurčitou (poskytovatel pak může smlouvu vypovědět, nemá-li účastník po více než 5 dní kladný zůstatek kreditu)
 • ukončením smlouvy kredit bez náhrady propadá
 • platnost kreditu 6 měsíců, po této době se považuje zbylý kredit za vyčerpaný; pokud však bude dobit v trvání smlouvy (tj. do 6 měsíců od jeho propadnutí), bude tento nevyčerpaný kredit obnoven (to neplatí pro tzv. bonusový kredit poskytovaný v rámci markentingových akcí)
 • minimální dobití 250 Kč (=> 250/6 = 42 Kč měsíčně)

Další klíčové podmínky:

 • operátor je oprávněn i bez souhlasu změnit telefonní číslo
 • při chybném zadání PUK platí, že účastník odstoupil od smlouvy
 • BLESKmobil sám nebo prostřednictvím svého obchodního zástupce je oprávněn zpracovávat údaje a třídit je dle jednotlivých kategorií pro účely nabízení obchodu, služeb nebo produktů a služeb jiných subjektů, pro služby s přidanou hodnotou, pro marketingové a obchodní účely BLESKmobil a jiných subjektů, telemarketing, průzkum trhu a pro účely sjednané se subjektem údajů (tj. i obchodní sdělení)

Poznámky k mobilnímu internetu:

 • k tarifu je možné přikoupit balíček s internetem na měsíc - 800 MB/129 Kč, 1,5 GB/199 Kč, 3 GB/ 299 Kč, 7 GB/ 399 Kč, 15 GB/ 599 Kč
 • pokud si účastník neaktivuje jeden z tarifních balíčků BLESKmobil Internet na měsíc, jsou přenesená data zpoplatněna dle aktuálního čerpání sazbou BLESKmobil Internet na den

Datum poslední aktualizace: 30.4.2023 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit