Srovnání mobilních tarifů
+4U Raw

Požadavek na tarif: 100 minut (50:50), 20 SMS (50:50)

Upravit parametry srovnání

+4U Raw


Tarif bez závazků

Detailní ceny

Ceny a volné jednotky

Tarif a balíčky
měsíční tarif 44 Kč
Volání
volné minuty 0
cena za minutu 1,21 Kč
do vlastní sítě 0,50 Kč
SMS a MMS
volné SMS 0
cena SMS 1,21 Kč
SMS do vlasní sítě 0,50 Kč
cena MMS 3,49 Kč
Data
objem dat 0 MB
dodatečný FUP 0 MB

Doplňkové ceny

 • přenos čísla 249 Kč, poštovné 49 Kč, vyzvednutí na výdejním místě zdarma
 • výměna SIM (ztráta, poškození, jiný typ) 99 Kč
 • SMS do zahraničí 2,49 Kč, MMS do zahraničí 5,99 Kč
 • není-li aktivován datový balíček, je připojení k internetu účtováno službou Data

Základní charakteristika tarifu

operátor +4U Mobile
název tarifu +4U Raw
typ tarifu paušál
tarifikace 60+1
příslušnost k síti T-mobile
závazek ne
web tarifu zde
obchodní podmínky zde

Tarifní podmínky:

 • Poskytovatelem je Plus4U Mobile s.r.o.
 • volné jednotky se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období
 • podmínkou užívání je registrace na portálu www.plus4u.net, skrze službu Plus4U dochází ke komunikaci poskytovatel-účastník
 • úhrada služeb se provádí prostřednictvím inkasa nebo bankovním převodem skrze službu +4U Fair Pay
 • smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, výpovědní doba 1 měsíc (běží ode dne zaslání výpovědi)
 • poskytovatel je oprávněn požadovat složení jistoty a zálohy
 • finanční limit na pro čerpání hlasových služeb 2000 Kč (změna jednou za tři měsíce zdarma, opakovaná změna v době 3 měsíců 25 Kč) - nevztahuje na jednotkově účtovaná data (bez datového balíčku), data čerpaná v zahraničí a hlasové služby využívané v zahraničí

Další klíčové podmínky:

 • smluvní pokuta za prodlení s úhradou vyúčtování (25 % z dlužné částky za každý započatý den)
 • první upomínka zdarma, každá další 149 Kč
 • obnovení služby (po jednostranné/dvoustranné blokaci pro neplacení) 149 Kč
 • poskytovatel je oprávněn změnit telefonní číslo účastníka, o čemž jej neprodleně informuje
 • účastník vyplněním objednávkového formuláře plně souhlasí s prověřením svojí platební historie ve všech registrech evidujících platební historii účastníka
 • účastník souhlasí se zpracováním svých údajů poskytovatelem, který tyto údaje může poskytnout propojeným společnostem, jako i všem marketingových a obchodním partnerům poskytovatele za účelem nabízení jejich obchodů a služeb; souhlas je udělen na dobu trvání smlouvy a vybrané údaje je poskytovatel oprávněn používat po dobu 5 let od jejího ukončení (souhlas lze odvolat)
 • podmínky používání internetového portálu Plus4U v samostatném dokumentu: https://www.plus4u.net/plus4u/terms
 • podmínky používáné platebního systému +4U Fair Pay v samostatném dokumentu: https://www.plus4u.net/fair-pay/terms

Poznámky k mobilnímu internetu:

 • LTE za 15 Kč/měsíc

Datum poslední aktualizace: 15.4.2020 | Informace o aplikaci    Kontaktujte nás se svými náměty

Zpět na srovnání mobilních tarifů

Přihlásit