Zrušení objednávky holicího strojku

Spotřebitelský dotaz

29.1.2015

Dobrý večer, chtěl bych se zeptat, jak mám postupovat v případě odstoupení od smlouvy s firmou Westerfield. Poslali mi holicí strojek zdarma, teda chtějí zaplatit poštovné. Neposlali mi žádný formulář na odstoupení od smlouvy, mám vracet i ten holicí strojek? A tu vystavenou fakturu mám uhradit? A jakým způsobem mám napsat odstoupení od smlouvy? Mockrát Vám děkuji.

Doporučení časopisu dTest

Jedná-li se o první zásilku, u které máte hradit pouze poštovné, a zásilka Vám nyní dorazila, máte rozhodně právo holicí strojek odmítnout a odstoupit od smlouvy sjednané přes telefon, přestože jste neobdržel formulář pro odstoupení. Pokud zašlete odstoupení od smlouvy na pravidelné zasílání holítek a břitů a to dojde podnikateli, smlouva se od počátku ruší. Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., stanovuje v § 1829 lhůtu 14 dnů od převzetí zboží, nicméně při nesplnění povinnosti Vás řádně informovat o právu smlouvu bez udání důvodu a bez sankce v uvedené lhůtě zrušit, prodlužuje se tato lhůta o celý rok. Doporučujeme však postupovat bez zbytečného odkladu a písemně zaslat odstoupení od objednávky učiněné po telefonu, včetně všech závazků vůči společnosti Westerfield International AG, na adresu Westerfield International AG, P.O. BOX 18, 120 00 Praha 2. Kopii odstoupení si založte k faktuře a dalším materiálům, které byly součástí zásilky a patří Vám. Rozhodně proto nevracejte originály. Současně s dopisem odešlete i zboží. Fakturu nehraďte, je to zbytečné, protože by Vám částku za poštovné musela společnost v důsledku odstoupení stejně vracet. Vy pouze nesete náklady spojené s vrácením zboží, tj. poštovné od Vás k podnikateli. Vše zašlete doporučeně s dodejkou, abyste měl doklad o převzetí. Instrukcí, že máte odstupování adresovat do jiné země, se neřiďte, jde o nepřiměřený požadavek ze strany podnikatele, který má na území České republiky zázemí a kontaktní pracoviště, proto není rozumného důvodu, aby spotřebitelé vynakládali vyšší částky za poštovné, než je nezbytně nutné. K dané instrukci se pro její nepřiměřenost nepřihlíží. I když je písemná forma nejvhodnější, je možné smlouvu s danou společností ukončit i telefonicky na jejich zákaznické lince uvedené na internetové stránce www.westerfield.ch, ale jen za předpokladu, že jste schopen si celý hovor nahrát. Spotřebitelé s tím mají dobrou zkušenost, i když potvrzují, že je obtížné se k nim dovolat. Korektnějšímu jednání napomáhá oznámit jim, že si hovor nahráváte. Pokud by v hovoru nezaznělo od jejich pracovníka, že zrušení akceptují, bude lepší zvolit písemnou formu. Přiložený vzorový dopis Vám pomůže při sepsání odstoupení.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Ostatní Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit