Zrušení letu - nárok na kompenzaci storno poplatku za ubytování

Spotřebitelský dotaz

9.6.2017

Dobrý den, přes portál www.letuska.cz jsem zakoupil zpáteční letenky na Korsiku pro svou rodinu. Po zaplacení jsem obdržel letenky a objednal jsem si ubytování a pronájem auta na dobu pobytu. Po několika týdnech společnost Travel Service let zrušila a nabídla refundaci. Tu jsem přijal, nicméně ubytování i pronájem auta jsem musel stornovat, protože nebyla žádná jiná ekonomická cesta jak se na Korsiku v daném termínu dostat. Rezervaci auta se podařilo stornovat bez poplatku, nicméně za storno ubytování jsem musel zaplatit dle smluvních podmínek přes 5000 Kč. Kompenzaci těchto nákladů jsem nárokoval u společnosti Travel Service, která se ovšem po 4 týdnech od vznesení nároku nevyjádřila. Mám nárok na kompenzaci storno poplatku za ubytování, pokud dopravce zruší let? Ke zrušení letu došlo zhruba 2 měsíce před plánovaným odletem.

Doporučení časopisu dTest

Ustanovení § 2553 občanského zákoníku přenechává úpravu práva na náhradu škody vzniklou cestujícímu tím, že přeprava nebyla provedena včas, jiným předpisům.

Rozsahem odpovědnosti letového dopravce za škodu vzniklou zrušením letu se zabývá evropské nařízení č. 261/2004, konkrétně jeho čl. 5 a 7. Podle těchto ustanovení mají dotčení cestující právo na náhradu škody od provozujícího leteckého dopravce, jestliže

i)nejsou o zrušení informováni alespoň dva týdny před plánovaným časem odletu, nebo

ii) nejsou o zrušení informováni ve lhůtě od dvou týdnů do sedmi dnů před plánovaným časem odletu a není jim nabídnuto přesměrování, které by jim umožnilo odletět nejpozději dvě hodiny před plánovaným časem odletu a dosáhnout jejich cílového místa určení nejpozději čtyři hodiny po plánovaném čase příletu, nebo

iii) nejsou informování o zrušení ve lhůtě kratší sedmi dnů před plánovaným časem odletu a není jim nabídnuto přesměrování jejich letu, které by jim umožnilo odletět nejpozději jednu hodinu před plánovaným časem odletu a dosáhnout cílového místa určení nejpozději dvě hodiny po plánovaném čase příletu.

Provozující letecký dopravce není povinen platit náhradu, jestliže může prokázat, že zrušení je způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné zabránit, i kdyby byla všechna přiměřená opatření přijata.

Rozsah kompenzace potom závisí na délce zrušeného letu. Cestující obdrží náhradu ve výši:

a)250 EUR u všech letů o délce nejvýše 1 500 kilometrů;

b)400 EUR u všech letů ve Společenství delších než 1 500 kilometrů a u všech ostatních letů o délce od 1 500 kilometrů do 3 500 kilometrů;

c)600 EUR u všech letů nespadajících pod písmeno a) nebo b).

K tomu doplňujeme, že Montrealská úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě se zmiňuje pouze o zpoždění letu, k čemuž stanoví, že dopravce neodpovídá za škody způsobené zpožděním, jestliže prokáže, že on sám a jeho zaměstnanci a agenti učinili veškerá možná opatření, která lze spravedlivě požadovat, aby škodu odvrátili, nebo že nebylo v jejich silách, aby tak učinili. Výši náhrady škody však blíže nespecifikuje, pouze stanoví maximální limit odpovědnosti dopravce za škodu způsobenou zpožděním letu. Zrušení letu se však nedá považovat za zpoždění ve smyslu Montrealské úmluvy.

Vedle paušální kompenzace vyčíslené ve výše citovaném nařízení však nemůžete s ohledem na znění občanského zákoníku uplatňovat další nároky ze vzniklých škod.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Cestování a dovolená Spotřebitelská poradna dTest

Sdílejte

Přihlásit