Zboží v akci a limit na osobu

Spotřebitelský dotaz

28.3.2017

Dobrý den, celkem často se setkávám s tím, že zboží (potraviny) v letáku ve slevě nejsou nijak limitované, v letáku je pouze dovětek typu "zboží je možné odebrat v množství obvyklém pro domácí spotřebu". V prodejně pak někdy je uvedeno již na cenovce limit zboží typu "10 ks na osobu a den". Je ale i běžné, že se s problémem setkám až při placení - prodavačka říká, že na příkaz vedoucího je počet omezen na 10ks na osobu, nebo na vozík (mám si pak vzít více vozíků?). Co byste mi doporučili dělat v situaci, kdy v letáku žádný limit nebyl, ale u placení narazím na problém? Má smysl volat např. policii, aby situaci zadokumentovala? Je možné udávat limit na odběr až na cenovce, pokud v letáku nebyl? Co si mám představit pod frází "odběr v množství běžném pro domácí spotřebu"? Pokud nakupuji pro čtyřčlennou rodinu mléko s minimální trvanlivostí půl roku, přijde mi logické nakoupit i 200l, protože tolik za ten půlrok jistě vypijeme. Co když přijdu první den akce, která trvá týden, ale zboží již není dostupné? V letáku pak mohla být fráze, že zboží je dostupné "do vyprodání zásob" - jsou ale zásoby na jedno dopoledne adekvátní? Samozřejmě, ve všech uvedených případech jsem šel nakupovat do dané prodejny právě kvůli akčnímu zboží, tak se cítím podvedený.

Doporučení časopisu dTest

Omezení zakoupeného množství, jaké popisujete, bývá jednou z podmínek samotné nabídky zboží v reklamním letáku a na štítku u zboží vystaveného v regálu. Je-li takto uváděna, pak je Vám i jiným zákazníkům činěna veřejná nabídka na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za stanovenou cenu, ale i za podmínky omezeného počtu kusů na jednu osobu/den. Lze ji stanovit, i když to občanský zákoník výslovně nepředjímá, a rozhodně nepatří k podmínkám zakázaným. Vložením zboží do nákupního košíku projevujete souhlas s takto nastavenou nabídkou, což si ovšem do zaplacení kupní ceny na pokladně můžete rozmyslet. Zaplacením kupní ceny je dovršen proces uzavírání kupní smlouvy a teprve tehdy se stáváte vlastníkem zboží v souladu s § 2160 odst. 2 občanského zákoníku.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud je omezení množství přímo na cenovce, potom je vše v pořádku, jedná se o nabídku, kterou můžete a nemusíte akceptovat. Pokud se o omezení dozvíte až od prodávající u pokladny, aniž by to bylo napsáno v letáku či na cedulce, pak pro omezení množství nemá zákonný důvod. Naopak má povinnost zboží prodat. Veřejná nabídka prodejce v takové situaci nebyla množstevně omezena, Vy jste množstevně neomezenou nabídku akceptoval. Pokud by prodávající odmítala prodat větší počet kus z nabídky, která nebyla množstevně omezena, pak dochází k porušení zákona a Vy můžete na prodeji Vámi zvoleného množství kusů trvat.

Pokud by prodávající neuváděl množstevní omezení na letáku, ale až následně v prodejně, bylo by takové jednání možné považovat za klamání spotřebitele, neboť jej tímto způsobem láká do prodejny a zamlčuje přitom podstatné okolnosti týkající se slevové nabídky. Dozor v této oblasti provádí Česká obchodní inspekce, na kterou je možné se obrátit s podnětem.

Omezení množství koupených kusů v nabídce (v letáku nebo na cenovce) je však zcela v pořádku. Stanovením tohoto omezení u zboží tak atraktivního pro větší okruh spotřebitelů se prodejci (hlavně právě supermarkety s větší návštěvností) snaží dostát své povinnosti zajistit po celou dobu trvání akce dostatek pro všechny zákazníky, tak aby bylo zboží takzvaně k dostání. Kdyby toto prodejce nezajistil, mohl by čelit sankci za vábivou reklamu, která zákazníky na slevy naláká, avšak skladové zásoby zájem zákazníků nepokryjí ani při zahájení akce. Zákaz vábivé reklamy obsahuje příloha č. 1 písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, na kterou odkazuje jeho § 5 odst. 3. Za vábivou reklamu považujeme výzvu ke koupi produktů za určitou cenu, aniž by obchodník zveřejnil důvody, na základě kterých se může domnívat, že nebude sám nebo prostřednictvím jiného obchodníka schopen zajistit dodávku uvedených nebo rovnocenných produktů za cenu platnou pro dané období a v přiměřeném množství vzhledem k povaze produktu, rozsahu reklamy a nabízené ceny.

Například Městský soud v Praze v rozhodnutí sp. zn. 9 Ca 66/2003 shledal právně nepřípustnou (klamavou) situaci, kdy obchodní řetězec ve svém reklamním letáku nabízel akční cenu za mobilní telefon (tomuto byl v letáku věnován prostor na celé A4), jenž byl do konkrétní prodejny dodán toliko ve dvou kusech. Z výše uvedeného vyplývá, že zásoby na jedno dopoledne adekvátní nejsou. Pokud takovéto jednání prodejce zaznamenáte, můžete podat podnět ČOI pro porušení zákona o ochraně spotřebitele nekalou obchodní praktikou. ČOI jej může za takovéto jednání sankcionovat až do výše 5 000 000 Kč dle § 24 odst. 14 písm. d) zákona o ochraně spotřebitele.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Koupě zboží a problémy s nimi Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit