Záruční oprava u zákazníka

Spotřebitelský dotaz

1.2.2017

Dobrý den, zakoupil jsem plynový kondenzační kotel u firmy, která ho zamontovala (jak jinak) u mě v domě. Podmínkou záruky je provádění mnou placených servisních prohlídek, které bylo dodrženo. Nyní po cca 18 měsících provozu má kotel závadu, kterou musí servisní technik pochopitelně řešit u mě doma. Při objednávání dotyčné záruční opravy jsem byl dispečinkem upozorněn, že budu muset hradit dopravné techniky, 14,50 Kč/km, což v mém případě dělá nezanedbatelnou částku - něco přes 1.000,- Kč. Domnívám se ale, že se jedná o náklady, které by ve smyslu občanského zákoníku měl hradit prodejce a nikoliv zákazník. Prosím o vaše vyjádření, jak mám v této věci postupovat.

Doporučení časopisu dTest

Vaše domněnka je správná. Právo z vady můžete uplatnit, pokud se vada vyskytne u zboží do 24 měsíců od převzetí zboží dle § 2165 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Prodejce nemá v žádném případě právo nárokovat si proplacení dopravného, jelikož veškeré náklady spojené s reklamací nese prodejce.

Dle ustanovení § 2174 občanského zákoníku se nepřihlíží k takovým ujednáním, které omezují nebo zcela ruší práva kupujícího ještě před tím, než může kupující své právo na reklamaci uplatnit.

Pokud prodávající odmítne poslat technika, aby závadu na kotli vyřešil, doporučujeme, abyste kotel odinstaloval sám, popřípadě si nechal kotel odmontovat odborníkem a sám ho prodávajícímu zaslal. Veškeré náklady, které budou takto učiněny, Vám budou náležet k proplacení prodávajícím, a to dle § 1924 občanského zákoníku.

Prodávající nemá obecnou povinnost za Vámi technika poslat, avšak náleží Vám výše zmíněné právo na náhradu nákladů vynaložených k uplatnění reklamace. Doporučujeme Vám prodejce na tuto skutečnost upozornit, mohlo by to vést k jeho součinnosti při řešení problémů.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Ostatní služby (mj. stavby, opravy, úpravy) Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit