Výpověď služby bez smlouvy

Spotřebitelský dotaz

28.3.2017

Dobrý den, rád bych se zeptal, platím za internet jedné společnosti. Internet je uzavřen bez smlouvy. Nyní bych rád skončil, ale bylo mi řečeno, že musím zaplatit ještě jeden měsíc, jako výpovědní lhůtu. Pán se obracel na to, že pokud platím pravidelně, tak souhlasím s obchodními podmínkami automaticky. Je tomu tak?

Doporučení časopisu dTest

Z Vašeho dotazu nevyplývá jasně, co je myšleno tím, že internet je uzavřen bez smlouvy. Předpokládáme, že je tím myšleno, že smlouva nebyla uzavřena písemně, ale ústně (např. po telefonu). I takové uzavření smlouvy je totiž platné.

Předpokládáme tedy, že jste kdysi uzavřel smlouvu o poskytování internetu, a to na dobu neurčitou. Z Vašeho dotazu vyplývá, že jste se rozhodl tuto smlouvu ukončit podáním výpovědi. Poskytovatel internetu může mít např. v obchodních podmínkách stanoveno, že při podání výpovědi bude smlouva ukončena až uplynutím výpovědní doby. Doporučujeme proto přečíst si obchodní podmínky, zdali tomu tak skutečně je.

Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky. Pokud jste při uzavírání smlouvy souhlasil s tím, že část smlouvy bude tvořena obchodními podmínkami, pak jsou i ve Vašem případě obchodní podmínky součástí smlouvy. Obchodní podmínky jsou součástí Vaší smlouvy, pouze pokud jste s nimi jako spotřebitel souhlasil při uzavírání smlouvy. Pokud jste však smlouvu uzavřel ústně, pak může být obtížné prokázat, že jste s obchodními podmínkami nesouhlasil.

Pokud jste s obchodními podmínkami nesouhlasil, pak nejsou součástí smlouvy. Stanoví-li samotná smlouva (bez obchodních podmínek) možnost výpovědi, použijí se tato sjednaná ustanovení o výpovědi. Nestanoví-li samotná smlouva (bez obchodních podmínek) možnost výpovědi, pak lze smlouvu vypovědět ke konci kalendářního čtvrtletí podle ustanovení § 1999 občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.). Stanoví-li samotná smlouva (bez obchodních podmínek) možnost výpovědi, avšak nestanoví-li výpovědní dobu, pak lze smlouvu ukončit v den platnosti výpovědi, viz ustanovení § 1998 občanského zákoníku.

Pravidelné placení za poskytování internetu potvrzuje skutečnost, že smlouva byla uzavřena, byť ústně.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Telekomunikace Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit