Veterinář

Spotřebitelský dotaz

5.9.2017

Dobrý den, mohla bych Vás poprosit o radu ohledně služby veterináře? V roce 2012 jsme nechali naši 5ti letou fenu kastrovat z důvodu opakujících se falešných březostí a hormonální nevyrovnanosti (účet již nemáme). Nyní se u ní objevil zánět a jiná veterinářka při kontrole ultrazvukem zjistila, že fena má stále dělohu. Takže kastrace byla provedena sice povoleným (odstraněny vaječníky), ale nestandardně provedeným způsobem. Tento způsob se používá max. u velmi mladých fen, neboť neodstraňuje riziko pozdější rakoviny. V případě hormonálních problémů je zcela nežádoucí a je zde riziko zánětů a opakování operace. Veterinář s námi způsob provedení neprobíral. Naše fena bude muset jít na operaci znovu a bude jí odstraněna celá děloha. U staršího psa je riziko komplikací pochopitelně vyšší. Můžeme nějak alespoň dostat zpět zaplacené peníze.

Doporučení časopisu dTest

Jelikož se jedná o smluvní vztah vzniklý před nabytím účinnosti nového občanského zákoníku, dle závěrečných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bude nutné posuzovat právní stav ve světle předchozí právní úpravy, tedy zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen "OZ").

V případě veterinárního lékaře přichází v úvahu odpovědnost za škodu způsobenou zaviněným protiprávním úkonem dle § 420 OZ či odpovědnost za škodu způsobenou povahou užitého přístroje nebo věci dle § 421a OZ, přičemž ve Vašem případě půjde o první situaci.

Veterinář odpovídá za škodu způsobenou porušením obecné prevenční povinnosti, která spočívá v tom, že veterinář má vždy postupovat v souladu s posledními vědeckými poznatky ohledně léčby zvířat. Pokud tedy lze považovat jeho postup za nestandardní vzhledem k okolnostem případu (stáří feny, apod.), pak je tu možnost vzniku nároku na náhradu škody vůči veterináři.

Avšak podmínkou pro existenci odpovědnosti veterináře je také příčinná souvislost mezi jeho jednáním a následky, které se projevují u Vaší feny. K posouzení bude patrně třeba znaleckého posudku, který by určil, zda veterinář pochybil či nikoliv. Pokud by však znalecký posudek hovořil ve Váš prospěch, bylo by možné požadovat náhradu škody. Z hlediska neexistence účtenky, lze uzavření smluvního vztahu prokázat i jinými způsoby, např. by bylo možné dohledat platbu kartou v historii bankovních operací, také veterinář je povinen ze zákona vést si dokumentaci, ve které by měl mít zákrok evidován.

Co se týká náhrady škody, hradí se dle § 442 OZ odst. 1 skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Můžete po veterinářovi požadovat tedy všechny výdaje, které Vám v souvislosti s jeho pochybením vznikly, např. náhradu nákladů další léčby. Škoda se zásadně hradí v penězích, není-li ze strany poškozeného žádáno uvedení v předešlý stav pokud to je možné a účelné. Ve Vašem případě však uvedení do předešlého stavu zjevně není možné.

Nárok na náhradu škody můžete uplatňovat, nicméně se obáváme, že došlo již k promlčení práva dle § 106 odst. 1 OZ. To znamená, že pokud veterinář promlčení namítne, nemá povinnost Vám škodu nahrazovat. Pokud by promlčení nenamítl, potom by ji samozřejmě hradit musel.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Ostatní služby (mj. stavby, opravy, úpravy) Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit