Sousedské vztahy

Spotřebitelský dotaz

24.8.2017

Milý D-Teste, 8. sprna jsem si přečetl článek o sousedských sporech, ve kterém radíte na co máme právo a jak se můžeme bránit. Obracím se tedy na Vás s prozbou o pomoc, jak mám postupovat proti sousedovi, který mi zasahuje svou činností do mých práv. Bydlím na obci v zástavbě, kde si soused zřídil farmu. Chová zde husy (30 ks), slepice (2 kohouty), ovce (10 ks), kachny (20 ks). Toto početné zvířectvo mi svými hlasitými projevy znepříjemňuje život a to zejména v ranních hodinách (5.00 hodin) usilovným kokrháním dvou kohoutů. V této zastavěné části obce kohouty ani jiné zvířectvo kromě psů nikdo nevlastní. Souseda jsem žádal již v minulosti, aby slepice a kohouty zavíral na noc a vypouštěl je ráno kolem 7.00 hodin alespoň, ale on mi řekl že bydlím na vesnici, kde to je normální. Obracím se tedy na Vás s prosbou, zda by jste mi neporadili jak postupovat proti takovému chování souseda a opět se klidně vyspat.

Doporučení časopisu dTest

Jak jste se mohl dočíst v našem článku, rušení nočního klidu je podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, přestupkem proti veřejnému pořádku. Pojem noční klid je blíže definován v § 34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jako doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou. Věcně příslušným orgánem pro přestupkové řízení je obecní úřad, kterému můžete dát podnět k prošetření.

Kromě toho Vám zákon přiznává také soudní ochranu. Podle ustanovení § 1042 občanského zákoníku máte právo domáhat se žalobou u soudu toho, aby se Váš soused zdržel veškerého jednání, které ruší Vaše vlastnické právo k nemovitosti, kterou vlastníte a obýváte. Zákon výslovně zakazuje jednání které působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Služby související s bydlením (mj. energie) Spotřebitelská poradna dTest

Sdílejte

Přihlásit