Smlouva o odběru energií

Spotřebitelský dotaz

27.3.2017

Dobrý den, aktuálně řeším tento případ v zastoupení svého otce. Jednoho dne mu došel dopis s fakturou na 8.000,- Kč za „DEAKTIVAČNÍ POPLATEK". Otec o ničem nevěděl a samotný dopis jej překvapil, s tím, že žádnou smlouvu neuzavřel! Začal jsem tedy zjišťovat, co se vlastně stalo. Poptal jsem tedy odesílatele dopisu firmu Stabil energy s.r.o. Následně jsme si vyměnili 6 emailů, kdy jejich odpovědi byly polovičaté a dle mého nedostatečné a z jejich tvrzení vyplývá, že otec uzavřel „distanční smlouvu – souhlas po telefonu „ na jejich služby. Po opakovaných dotazech potvrdili, že se jedná o smlouvu na odběr zemního plynu. SE poslala na adresu otce doporučený dopis – PRÁZDNÝ formulář smlouvy k vyplnění. Tento otec přijal a vyhodil neboť si nebyl vědom, že by někoho o nějakou smlouvu žádal nebo někomu něco sliboval. Následně SE po otci nárokuje pokutu 8.000,- Kč. Celé to na mě dělá velmi špatný dojem a hlavně snahu vytáhnout z lidí peníze. Osobně mi připadá další komunikace k SE zbytečná, jejich poslední email nás vede buď k zaplacení pokuty nebo převodu smlouvy k nim – ani jedno nechceme udělat. Máme svého smluvního dodavatele energií a z naší strany nepovažuji smlouvu za platnou, tudíž nelze uznat ani nárok na „deaktivační poplatek“ či další poplatky. Zjednodušeně řečeno – pokud si někdo myslí, že na základě dopisu a několika emailů budu platit částku 8.000,- kč – jsem v šoku. Především mě však překvapuje, že tento „ obchod „ může překvapit každého , vůbec si nedokážu představit jak na podobné telefonáty mohou reagovat lidé starší 80 let ?!

Doporučení časopisu dTest

Písemná smlouva není nutná. Dodavatel plynu (ve Vašem případě Stabil Energy) může se zákazníkem uzavřít smlouvu o dodávce plynu i po telefonu (tzv. distančním způsobem). V takovém případě má zákazník právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. Tato lhůta však ve Vašem případě již uplynula. Dodavatel plynu Vám skutečně není povinen poskytnout nahrávku hovoru.

Ve Vašem případě je rozhodující, jestli Váš otec skutečně smlouvu uzavřel, nebo se se Stabil Energy pouze dohodl na tom, že Stabil Energy pošle otci návrh smlouvy k prostudování. Co se týče prázdného formuláře smlouvy k vyplnění, tak předpokládáme, že o tomto jste se dozvěděl od otce a že tento dopis s prázdným formulářem smlouvy nemáte k dispozici (už byl vyhozen). To, že Vám několik dní po telefonátu Stabil Energy poslala prázdný formulář smlouvy k vyplnění, totiž dle našeho názoru nasvědčuje tomu, že Váš otec smlouvu po telefonu neuzavřel, nýbrž pouze požádal o zaslání návrhu smlouvy. Kdyby smlouvu uzavřel už po telefonu, tak by nebylo logické, aby mu Stabil Energy poslala návrh smlouvy.

Je však třeba mít na paměti, že je zde riziko, že při případném soudním řízení bude Stabil Energy schopna poskytnout nahrávku telefonátu, z níž bude patrné, že Váš otec smlouvu po telefonu uzavřel.

Ve Váš prospěch (na podporu názoru, že smlouva uzavřena nebyla) hovoří i výzva od Stabil Energy, abyste si, jak píšete, smlouvu převedli k nim, nebo zaplatili pokutu. Není však jasné, proč Stabil Energy požaduje, abyste jí buď zaplatil deaktivační poplatek (ten by mohla požadovat, pokud by smlouva byla uzavřena), anebo abyste od stávajícího dodavatele plynu přešel ke Stabil Energy (toto by mohla požadovat, pokud by smlouva uzavřena nebyla).

Dodavatel plynu by si mohl oprávněně nárokovat deaktivační poplatek pouze v případě, že by smlouva o dodávce plynu byla uzavřena a následně ukončena. Předpokládáme tedy, že jste Stabil Energy zaslali výpověď smlouvy, ačkoli to ve Vašem dotazu nepíšete.

Budeme-li předpokládat, že smlouva uzavřena byla, pak můžete v souladu s ustanovením § 11a odst. 3 energetického zákona (zákona č. 458/2000 Sb.) bez sankce smlouvu vypovědět, a to do 15 dnů po zahájení dodávky plynu. Dle výkladového stanoviska Energetického regulačního úřadu č. 10/2016 můžete v tomto případě smlouvu takto bez sankce vypovědět i před zahájením dodávek plynu (nejpozději však do 15 dnů po zahájení těchto dodávek).

V každém případě Vám doporučujeme obrátit se na Energetický regulační úřad. V jeho působnosti je totiž řešení sporů mezi dodavateli energií a zákazníky.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Služby související s bydlením (mj. energie) Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit