Promlčení nároku na pojistné plnění

Spotřebitelský dotaz

20.7.2017

Dobrý den, jak je to, prosím, s promlčením lhůty pojistného plnění v případě dopravní nehody s trvalými následky? Musí dojít v promlčecí lhůtě k uzavření pojistného případu a vyplacení plnění nebo stačí pojišťovně dodat kompletní podklady? Nehoda se stala v červenci 2013.

Doporučení časopisu dTest

Vzhledem k tomu, že se pojistná událost stala v roce 2013, bude se uplatňovat starý občanský zákoník a s ním související předpisy, které platily do konce roku 2013.

Podle zákona o pojistné smlouvě se právo na plnění z pojištění promlčí nejpozději za 3 roky. Tato doba počíná běžet za 1 rok po vzniku pojistné události. Pokud pojistná událost nastala v červenci 2013, tříletá promlčecí lhůta začala běžet v červenci 2014 a bude končit tento rok. Důležité pro začátek promlčecí lhůty je tedy datum vzniku pojistné události, nikoliv její nahlášení či skončení šetření.

Pojišťovna má ale ze zákona povinnost ukončit pojistné šetření do 3 měsíců od nahlášení pojistné události. Případně měla sdělit důvody, pro které nešlo šetření ukončit, a poskytnout Vám na žádost přiměřenou zálohu pojistného plnění. Tato tříměsíční lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Finanční služby (mj. úvěry) Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit