Povinné ručení - výpověď a nároky pojišťovny

Spotřebitelský dotaz

13.9.2017

Dobrý den, v prosinci 2015 jsem uzavřel povinné ručení vozu u ČSOB. V prosinci 2016 jsem se rozhodl, že už nechci využívat jejich služby, protože se ČSOB zača podílet na neetické podnikání v rámci České pošty. Napsal jsem jim proto email, kde jsem jim oznámil žádost o ukončení smlouvy. Oznámili mi, že smlouvu lze vypovědět nejpozději 6 týdnů před před jejím opětovným prodloužením. Nyní po mě chtějí doplatek za 1/2 roku 2017. Má ČSOB na takový poplatek právo, pokud byli informováni včas, tj. před obdobím kdy by mohlo dojít k plnění (v případě nehody). Jak je to s podmínkou 6 týdnů?

Doporučení časopisu dTest

Dle § 2803 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "OZ"), pojištění zaniká uplynutím pojistné doby. Nicméně § 2807 OZ říká, že je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi podané Vámi jako pojistníkem ke konci pojistného období, avšak výpověď musí být doručena nejméně šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období.

Ve Vašem případě tak pojišťovna opravdu postupovala správně. Jelikož smlouva zanikne až ke konci pojistného období, je po Vás pojišťovna oprávněna požadovat neuhrazené pojistné, neboť neuhrazením pojistného smluvní závazek automaticky nezaniká.

Pokud tedy pojišťovna po Vás požaduje jako doplatek neuhrazené pojistné, doporučujeme Vám toto z Vaší strany neuhrazené pojistné uhradit. Pojišťovna může tento doplatek i případně vymáhat soudní cestou.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Finanční služby (mj. úvěry) Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit