Pohledávka vůči dlužníkovi

Spotřebitelský dotaz

2.3.2017

Dobrý den, na základě smlouvy o dílo jsme dodali a zamontovali okna. Ve smlouvě byla dohodnuta záloha, která byla zaplacena, s tím, že po zamontování bude doplacen zbytek. Okna jsou zamontována podepsaný protokol o převzetí mám, ale bohužel se nic neděje. Pán se neustále vymlouvá a už to trvá dva roky. Problém je v tom, že v průběhu minulého roku "prodal firmu někomu jinému". Je možné soudní cestou dostat peníze?

Doporučení časopisu dTest

Z Vašeho vyjádření "prodal firmu někomu jinému" dovozujeme, že smlouva o dílo byla uzavřena mezi Vámi a právnickou osobou, jejíž byl pán společníkem nebo k ní měl obdobný majetkový vztah. Pro přesnější posouzení Vašeho případu by bylo nutné znát celé znění předmětné smlouvy o dílo.

Nesplněním povinnosti zaplatit zbytek ceny za provedení díla se dlužník dostává do prodlení podle § 1968 občanského zákoníku. Vedle zaplacení ceny za dílo Vám tedy náleží i zákonné úroky z prodlení podle § 1970 občanského zákoníku. Nelze ani vyloučit povinnost dlužníka k zaplacení smluvních pokut, pokud byly ujednány (ve smlouvách o dílo se vyskytují poměrně běžně).

Pokud došlo k prodeji právnické osoby, nemá to vliv na existenci pohledávky, kterou můžete soudně vymáhat. "Prodání firmy někomu jinému" zákon novou terminologií označuje jako prodej závodu podle § 2175 a násl. občanského zákoníku. Pro Vás případ je podstatný § 2177 odst. 1 občanského zákoníku, podle kterého se kupující stává dlužníkem dluhů, které k závodu náleží, pokud jejich existenci mohl alespoň rozumně předpokládat. Pohledávku máte nyní za tím, kdo si závod koupil. Vzhledem k tomu, že jste zjevně nesdělil souhlas s převzetím dluhu, stává se pán jako prodejce závodu zákonným ručitelem. To znamená, že v případě, že Vám kupující závodu dluh neuhradí (pro platnost ručení je nejprve potřeba výzva k zaplacení adresovaná jemu), můžete se po prodejci závodu domáhat po prodejci závodu zaplacení jako ručiteli. Výjimkou by byla situace, kdy by nebylo ve Vašich silách dlužníka dohledat (§ 2021 odst. 1 občanského zákoníku) nebo pokud by došlo k zániku prodaného závodu (§ 2026 odst. 2 občanského zákoníku). V takovém případě byste se mohl s výzvou k zaplacení obrátit rovnou na pána, co si od Vás nechal okna namontovat.

Z vašeho vyjádření máme dojem, že taktika protistrany spíše spočívá v tom, že nechává věc "vyhnít" a spoléhá na to, že se nebudete soudit. Je dost pravděpodobné, že ani k žádnému převodu "firmy" nemuselo dojít. 2 roky jsou každopádně dlouhá doba a není podle našeho názoru na co čekat, neboť se vystavujete riziku promlčení, které by Vám znemožnilo domáhat se zaplacení ceny za dílo soudní cestou.

Vzhledem ke složitosti Vašeho případu nám nezbývá nic jiného, než Vám doporučit řešit Vaší životní situaci prostřednictvím žaloby. Vaše věc dle našeho názoru vyžaduje zastoupení advokátem. Pro jeho výběr můžete využít např. náš seznam advokátů na https://www.dtest.cz/advokati.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Ostatní služby (mj. stavby, opravy, úpravy) Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit