Podnikatel - odstoupení od smlouvy

Spotřebitelský dotaz

7.10.2016

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o zodpovězení otázky týkající se odstoupení od kupní smlouvy. Pokud nakoupím na e-shopu zboží na firmu a uvedu své IČO, mám stejný nárok na odstoupení od kupní smlouvy jako řadový občan? Setkal jsem se se stanoviskem e-shopu, že firemní zákazník na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží do 14 dní nárok nemá.

Doporučení časopisu dTest

Bohužel, v tomto případě musíme dát za pravdu e-shopu. Možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů zakládá § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přičemž se jedná o úpravu náležející ke speciálním ustanovením, které lze, v souladu s § 1810 občanského zákoníku, použít pouze v případě smluv uzavíraných mezi podnikatelem a spotřebitelem (osobou jednající mimo rámec podnikatelské činnosti, dle § 419 občanského zákoníku).

V rámci podnikatelské činnosti máte možnost odstoupit pouze v případě, že se na zboží projeví vady, které na něm vázly již při převzetí. Dle § 2106 občanského zákoníku byste měl v případě podstatného porušení smlouvy (tedy, pokud by na věci byla vada, která Vám věc znemožňuje využívat ke stanovenému účelu) nárok na odstoupení od smlouvy, dodání nové věci, odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny, dle Vaší volby. V případě nepodstatného porušení smlouvy (kdy by bylo možno věc využívat dále stanoveným způsobem - např. drobné estetické vady) by Vám vznikl nárok pouze na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Nakupování na IČ Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit