Platba za obaly u pultu lahůdek

Spotřebitelský dotaz

8.9.2017

Dobrý den, občas si kupujeme míchané saláty nebo grilovaná kuřata. Už pár let nám zboží prodavačky odmítají dávat do našich vlastních přinesených nádob z plastu určených k uchovávání potravin. Cena jejich vlastních obalových materiálů však nikde uváděna není. Jsou obchody a řetězce, kde platíte pouze za kupovaný výrobek, ale většina obchodů si přirazí cenu za krabičku a víčko nebo za použitý sáček na grilované teplé zboží, které nechcete a nemáte o jejich koupi zájem a přestože jejich krabičky stejně musíte dát do vlastního obalu, pokud nechcete, aby vám šťáva z nich vytekla do tašky, a sáček s kuřetem dát do vlastní krabice, protože mastnota těmito sáčky zpravidla prosákne ven a často jsou tyto sáčky tak malé a tenké, že se protrhnou už při vkládání kuřete. Jsou obchodníci oprávněni požadovat po mně při nákupu zboží platbu za obalový materiál, o který nemám zájem? Pokud ano, jsou povinni viditelně uvádět, že k platbě za zakoupené zboží bude připočtena cena obalových materiálů + jejich ceník? Mají skutečně prodejci nějaký zákaz dávat kupované zboží u pultu lahůdek a pultu s teplým zbožím přímo do (zcela čistých a k tomu určených) obalů donesených zákazníkem a nebo je to jen jejich výmluva (v řeznictví mě prodavačka odmítá s tím, že mají váhu nakalibrovanou na své obaly a ona ji překalibrovat neumí)?

Doporučení časopisu dTest

Na základě ustanovení § 17 zákona č. 634/2012 Sb., zákon o ochraně spotřebitele (dále jen ZOS) je prodávající povinen výrobky, jejichž povaha to vyžaduje, a to zejména s ohledem na hygienické podmínky prodeje a charakter použití, prodávat v hygienicky nezávadných obalech nebo je do takových při prodeji zabalit. V případě samoobslužného prodeje je pak podle tohoto ustanovení prodávající povinen spotřebiteli poskytnout vhodný obalový materiál. Když toto ustanovení vztáhneme na Váš případ, dovozujeme z něj, že prodavačky mají povinnost Vám základní obalový materiál poskytnout, tzn. že nemohou říci, že Vy máte povinnost si krabičky donést.

Rádi bychom ovšem zdůraznili rozdílnou povahu různých zařízení. Tedy např. v případě supermarketů se jedná o zařízení, jejichž předmětem činnosti je většinou primárně prodej zboží, a tyto prodejny obvykle neumožňují konzumaci potravin na místě. I z tohoto důvodu se domníváme, že jsou povinni Vám obalový materiál poskytnout. Pokud však vezmeme v potaz charakter např. restauračních zařízení, můžeme dojít k závěru, že u těchto je zcela běžné, že potraviny zkonzumujete přímo na místě. Právě proto jsme toho názoru, že tyto nejsou určeny primárně k prodeji potravin s následnou konzumací mimo jejich prostory, neboť umožňují konzumaci již na místě, a z tohoto důvodu nejsou ze zákona povinni poskytnout Vám na potraviny obaly a zároveň si tedy mohou účtovat příplatek za obal (typicky např. 5,- Kč za polystyrenovou krabičku).

Co se týče účtování si zmiňovaných přirážek za tyto obaly, vzhledem k tomu, že je poskytování těchto obalů zákonnou povinností prodejců, jsme toho názoru, že nejsou oprávněni si nějaké přirážky účtovat. Pokud tak činí, můžete se s podnětem obrátit na Českou obchodní inspekci, která je oprávněna podobné jednání sankcionovat.

Není nám sice známo, že by prodávající měli zakázáno vkládat zboží do Vámi donesených obalů, nicméně Vám dle našeho názoru ze zákona musí i tak poskytnout zmiňovaný obal, jinak by se dopouštěli přestupku ve smyslu ustanovení § 24 odst. 7 písm. t) ZOS.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Koupě zboží a problémy s nimi Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit