Odstranění závady v nájemním bytě

Spotřebitelský dotaz

9.2.2023

Dobrý den, v pronajatém bytě přestala fungovat žaluzie, už byla značně opotřebovaná, předchozími nájemníky, teď bohužel dosloužila úplně. Oznámila jsem to pronajímateli, ale ten mě odbyl s tím, že si to mám opravit na vlastní náklady (nová žaluzie, zaměření, montáž atd.). V nájemní smlouvě máme sjednáno, že si hradím drobné opravy a běžnou údržbu bytu, ale myslím si, že toto do toho nespadá, a že se jedná o větší opravu, a navíc, když nechám zhotovit novou žaluzii, v bytě zůstane, a tím zhodnocuji majetek pronajímatele. Mohu se nějak bránit? Mám právo, pokud nechám vyměnit žaluzii za novou, požadovat po pronajímateli slevu na nájemném, co mu platím?

Doporučení časopisu dTest

Vámi citovaná povinnost hradit běžou údržbu a drobné opravy je zakotvena i v ustanovení § 2257, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále pouze OZ). Specifikace této povinnosti lze nalézt v nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Vámi popisovaná skutečnost by se dala podřadit pod drobné opravy bytu pouze, pokud by se jednalo o částku, která by nepřesáhla 1 000 Kč. Naleznete to v ustanovení § 5 citovaného nařízení. Není tedy Vaší povinností žaluzie měnit na vlastní náklady.Zároveň je pronajímatel obecně povinen provádět ostatní údržbu věci a nezbytné opravy podle ustanovení § 2207 OZ. Ve chvíli, kdy se v bytě projeví nějaká vada (například rozbité žaluzie), tak má nájemce vadu pronajímateli oznámit - tak jak jste správně učinila. Pokud pronajímatel vadu neodstraní bez zbytečného odkladu, můžete požadovat přiměřenou slevu z nájemného, nebo můžete provést opravu sama a poté požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů - podle ustanovení § 2208 OZ.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Služby související s bydlením (mj. energie) Spotřebitelská poradna dTest

Sdílejte

Přihlásit