Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet či po telefonu

Spotřebitelský dotaz

26.9.2017

Dobrý den, dle Vašeho vzoru jsem zaslala doporučenou poštou Odstoupení od kupní smlouvy spolu se zakoupeným zbožím přes internet již začátkem října. Dosud jsem nedostala žádnou odpověď ani peníze zpět. Můžete mi prosím poradit jak bych měla postupovat dále?

Doporučení časopisu dTest

Prodávající je povinen vrátit kupní cenu zboží do 14 dní od chvíle, kdy obdrží odstoupení od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, dle § 1832 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pokud máte důkaz o tom, že prodávající odstoupení převzal, např. z dodejky nebo jeho reakce, upozorněte jej na tuto jeho povinnost, stejně jako na skutečnost, že od uběhnutí 14 dní je možné si k dlužné částce připočíst zákonný úrok z prodlení, dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Celé podání můžete okopírované, doporučeně s dodejkou, zaslat i prostřednictvím předžalobní výzvy, jejíž vzor naleznete na stránce www.dtest.cz/vzory. Na nezákonný postup prodávajícího můžete upozornit dozorový orgán, tj. Českou obchodní inspekci.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Koupě zboží a problémy s nimi Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit