Odstoupení od kupní smlouvy pro opakované vady

Spotřebitelský dotaz

11.7.2017

Dobrý den, naše firma nakoupila jeden produkt od společnosti Apple. Výrobek byl kupovaný přes internet přímo z app store. Produkt má záruku pouze 1 rok dle podmínek prodejce. Bohužel máme produkt 7 měsíců a už byl třikrát na záručním servise. Vždy vyměněno za nové zařízení. Závady se stále opakují. Autorizovaný servis v ČR nám už doporučil, ať odstoupíme od smlouvy. Při kontaktování apple linky v ČR nám však operátor vysvětlil, že tím, že je produkt koupený na firmu nemáme možnost odstoupit od smlouvy ani, když byl produkt už třikrát reklamován. Prostě nám bylo řečeno, že i kdyby byl 6 krát reklamován, že není možnost odstoupit od smlouvy. Operátor nás přepojil do Irska do společnosti apple, kde nám to další operátorka potvrdila. Chci se tedy zeptat, je to opravdu možné, že nemá nárok na odstoupení kupní smlouvy?

Doporučení časopisu dTest

V případě koupě na firmu se sice neuplatní ta samá ustanovení jako v případě koupě spotřebitelem, nicméně ani tak nelze tvrdit, že by nebylo vůbec možné od smlouvy odstoupit. Ve Vaší situaci je rozhodující rozdíl mezi tím, zda je vadné plnění podstatným (§ 2106 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), nebo nepodstatným porušením smlouvy (§ 2107 občanského zákoníku). Od toho se také odvíjí, jaké máte nároky při reklamaci zboží.

Otázku rozdílu mezi podstatným a nepodstatným porušení smlouvy (povinnosti) řeší § 2002 odst. 1 občanského zákoníku, dle něhož je podstatné takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

V určitém bodě by tedy bylo možné tvrdit, že tím, že se produkt stále kazí, došlo k podstatnému porušení smlouvy, protože kdybyste věděli, že se produkt bude takovým způsobem poruchový, smlouvu o jeho koupi byste nikdy neuzavřeli. Pak by se reklamace řešila dle § 2106 občanského zákoníku, který umožňuje volbu z nároků v něm uvedených, přičemž jedním z nich je také odstoupení od smlouvy.

Problematický však je přesný výklad toho, co znamená pojem "podstatné porušení smlouvy". Zákon to sice naznačuje, ale nikoliv tak, aby bylo možné přesně určit, kde je hranice mezi podstatným a nepodstatným porušením smlouvy. Možnost argumentovat tím, že např. při 4 vadě v řadě k podstatnému porušení smlouvy došlo tak rozhodně existuje, avšak pokud se Vám nepodaří argumentačně uspět u spol. Apple, je jediným subjektem, kdo může o předmětné otázce závazně rozhodnout, soud.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Nakupování na IČ Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit