Nezaplacení povinného ručení

Spotřebitelský dotaz

30.5.2017

Dobrý den, manžel jako náhradu restitučních nároků dostal i několik zemědělských strojů. Nejprve podnikali dva, časem manžel odešel a partner nám jeho podíl začal splácet. Dohodli jsme se, že vše převedeme po zaplacení celé částky. Vše je již zaplaceno, ale zatím se nepodařilo vyřídit vše i papírově. My se snažíme, ale uživatel strojů stále nemá čas. V současné době začínají problémy. Manžel je stále veden jako majitel, uživatel je v pojišťovně veden jako pojistník. Přišlo nám upozornění, že pojistník nezaplatil povinné ručení. V pojišťovně nám nejprve řekli, že manžela jen upozornili jako majitele, ale jinak se nás to netýká, povinnost zaplatit je na uživateli – pojistníku. Ale když jsme zjišťovali, zda je dluh již vyrovnaný, řekl nám pracovník pojišťovny, že není a vymáhat to budou po nás a na uživateli ať si to vymáháme soudně. Budeme muset nezaplacené pojistné zaplatit? Co se stane, pokud uživatel stále nebude platit, jaké z toho může mít problémy manžel? Co máme dělat, když nemůžeme uživatele přesvědčit, aby se dostavil na úřad a převod se mohl uskutečnit?

Doporučení časopisu dTest

Domníváme se, že informace, které Vám poskytl pracovník pojišťovny nemá oporu v zákoně. Váš manžel totiž s pojišťovnou není v žádném smluvním vztahu, pojišťovna nemá žádný právní titul k tomu, aby po něm vymáhala dlužné pojistné.

Nezaplacení pojistného je jedním z důvodů, za kterých povinné ručení zaniká za splnění určitých podmínek přímo ze zákona (§ 12 osdt. 1 písm.e) zákona č. 168/1999 Sb.). Podle tohoto zákona měl být Váš manžel pouze informován o skutečnosti zániku pojištění. Pokud by se totiž stalo, že pojištění zanikne a stroje nebudou pojištěné, dopustil by se Váš manžel jako vlastník přestupku podle § 16 osdt. 1 téhož zákona. Stroje, které jsou v provozu,musí být vždy pojištěny. Pokud by pojištěny nebyly, odpovídá za to právě vlastník vozidla (stroje).

Co se týče převodu vlastnického práva, z Vašeho dotazu vyplývá, že se zřejmě jedná o stroje, které jsou součástí pozemku a toto vlastnictví tedy vyžaduje zápis do veřejného seznamu. Úřad zapíše změnu vlastnictví pokud právním titulem prokážete, že toto vlastnictví přešlo na druhého partnera (např. dohoda o převodu podílu, potvrzení o zaplacení celé částky), i tak ale bude nutné mít k tomuto vkladu změny vlastnictví i plnou moc od tohoto partnera.

Pokud se nejedná o stroje jako součást nemovitosti zapsané ve veřejném seznamu, vlastnické právo lze převést i ústní smlouvou. V takovém případě by pojištění odpovědnosti zaniklo dnem, kdy byste jako vlastníci pojišťovně ohlásili tuto změnu vlastnictví (opět to vyplývá přímo ze zákona podle § 12 odst. 1 písm.a).

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Finanční služby (mj. úvěry) Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit