Neobjednané a nedodané mince, upomínky na zaplacení

Spotřebitelský dotaz

1.9.2017

Dobrý den objednali jsme si u Mincovního úřadu minci (Svatováclavská korunu, kterou jsme řádně obdrželi a následně uhradili částku 1374,-Kč). Dále jsme obdrželi 1 upomínku na minci ( Svatováclavský meč), kterou jsme neobjednali a ani zásilku neobdrželi. Následně 23.6.2017 přišla další neobjednaná zásilka (královské žezlo) ,kterou jsme doporučeným dopisem vrátili s tím, že jsme si zboží neobjednali a požadavkem , aby nám další mince nebyly zasílány. Opakovaně docházeli další nabídky , tak jsme dopisem ze dne 17.7.2017 požádal o vyřazení z databáze. 28.8.2017 jsme doporučeným dopisem požádali o sdělení jak se záležitost vyřídila. Dnes 1.9. 2017 mi opakovaně přišla upomínka s tím, že pokud do 5 ti dnů nezaplatím za Svatováclavský meč, který mi nebyl dodán, podá na mě společnost žalobu. Prosím o informaci jak v tomto případě postupovat. Dopisy chodí do schránky , nic jsme nepřebírali , ale ani neobjednávali.

Doporučení časopisu dTest

Kupující je povinen uhradit pouze cenu za zboží, které si od společnosti prokazatelně objednal. Záleží tedy na tom, zda objednávka byla učiněna. Pokud by tomu tak nebylo, jednalo by se o neobjednané plnění. V takovém případě nemusíte společnosti na své náklady nic vracet, ani ho o tom vyrozumět. Společnost by v případě sporu musela prokázat, že s Vámi smlouvu ohledně konkrétního produktu uzavřela a tento produkt byl ze strany společnosti opravdu zaslán.

Pokud bylo smluvně ujednáno opakované zasílání zboží, máte právo (v souladu s ustanovením občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných distančním způsobem) odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 ti dní od převzetí první dodávky zboží. Zcela zrušit opakované zasílání je pak možné způsobem ujednaným ve smlouvě či obchodních podmínkách.

V případě podezření na klamavé obchodní praktiky (agresivní obchodní praktiky) lze podat podnět k prošetření České obchodní inspekci. Spotřebitel, který je přesvědčen, že došlo k porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, se může obrátit na regionální či ústřední inspektorát České obchodní inspekce. Adresy jednotlivých inspektorátů lze najít na www.coi.cz. Podnět lze podat i elektronicky přes elektronickou podatelnu ČOI na adrese www.coi.cz.

Můžete rovněž písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti. Pokud totiž odejmete společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů, společnost je povinna to respektovat. Pakliže bude společnost nadále i po této písemné výzvě proti Vaší vůli nakládat s Vašimi osobními údaji, bude žádoucí se obrátit neprodleně na Úřad pro ochranu osobních údajů s podáním podnětu na porušování § 5 odst. 5 a § 21 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. Více informací je možné vyhledat na webové adrese www.dtest.cz/clanek-3455/zadost-o-odstraneni-osobnich-udaju-z-databaze.

Ve Vašem případě tedy záleží na znění obchodních podmínek, ke kterým jste se prostřednictvím objednávky zavázala. Pokud jste dala souhlas k setrvačnému prodeji, je potřeba zaslat doporučeně s dodejkou na adresu prodejce písemnou výpověď smlouvy. Máte ale bohužel v takovém případě povinnost uhradit ty dodávky zboží, které Vám byly v souladu s obchodními podmínkami doručeny.

Dále se můžete se obrátit na stížnostní portál VašeStížnosti.cz, dostupný na adrese vasestiznosti.cz nebo na mimosoudní řešení sporů při České obchodní inspekci ADR, o kterém se více dozvíte na adrese adr.coi.cz. V obou případech se jedná o zprostředkování dosažení dohody mezi spotřebiteli a podnikateli ve sporech, a to za účelem předcházení soudních pří, které jsou finančně i časově velmi náročné. ADR České obchodní inspekce je zajišťováno ze zákona, ovšem řešení případu je neveřejné, zatímco stížnostní služba VašeStížnosti.cz je provozována veřejně a není pod záštitou státu.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Nákupy na internetu Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit