Nárok na ušlý zisk

Spotřebitelský dotaz

3.5.2022

Dobrý den, odebírám Váš časopis dTest.
Mám dotaz. Stavební firma drží záruku na byt. Majitel reklamuje vadu.
Firma vadu odstraní v domluveném termínu. Majitel poté požaduje náhradu ušlého zisku, že byl doma. Má na to právo? Je nějaká opora v zákoně, vyhlášce. Existují na to nějaké tabulky? Prodavačka si řekne 200Kč/hod, právník 2000Kč/hod. V OZ a stanovách SVJ je pouze text: Opravy a výměny měřičů po schválení SVJ.

Doporučení časopisu dTest

Dobrý den,

Dle §1925 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ), právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu. Dále podle § 2952 OZ se hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk).

Pokud tedy z důvodu porušení smluvní povinnosti (vadné provedení díla) a následné nápravy vznikla majiteli škoda ve formě ušlého zisku, může teoreticky požadovat náhradu v penězích. Výše této částky se bude lišit v závislosti na konkrétní osobě.

Samozřejmě tato ustanovení by se měla aplikovat přiměřeně a v souladu s dobrými mravy. Tzn. pokud šla např. oprava provést odpoledne ve volném čase majitele, měl by zvolit tuto možnost. Pokud je ale požadavek na ušlý zisk adekvátní a účelný, má na něj nárok.


Časopis dTest
objektivně * nezávisle * bez reklam

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Ostatní Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit