Mám právo zvolit si způsob vypořádání reklamace?

Spotřebitelský dotaz

11.11.2016

Dobrý den, dopisuji si (zatím neúspěšně) s prodejcem, kde jsem reklamoval vadnou vrtačku (resp. její baterii). V reklamačním listu jsem zatrhl, že chci nový výrobek, následně jsem se rozmyslel a chtěl jsem změnit na vrácení peněz. Bohužel prodejce trvá na tom, že způsob vyřešení je na něm (tedy on rozhodne, jestli mi vrátí peníze nebo dá nový výrobek). Protože se tento problém již opakoval, rád bych se dozvěděl, jak je to doopravdy, protože jsem měl za to, že pokud je vada opravitelná, můžu chtít pouze opravu, pokud neopravitelná, je na mě, jestli zvolím nový výrobek nebo vrácení peněz. Domnívám se, že rozumím tomu, že pokud jsem v reklamačním listu zatrhl, že chci nový výrobek, můžu pak tuto volbu změnit pouze se souhlasem prodejce. To, co mi však prodejce odpověděl, si myslím, že není pravda (že on rozhodne nový kus x vrácení peněz).

Doporučení časopisu dTest

Dle § 2169 občanského zákoníku má kupující primárně nárok na opravu věci, je-li možná. V případě, že oprava možná není, má kupující nárok na výměnu věci, a není-li ani tato možná, tak na odstoupení od smlouvy. Můžeme říi, že nároky spotřebitele jsou takto hierarchicky uspořádané.

Můžete si tedy v rámci reklamace zvolit nárok, který požadujete. Vždy je ovšem potřeba zohlednit povahu vady. Jednalo-li se tedy o vadu, kterou byl prodávající schopen opravit, mělo by dojít k opravě věci. Pokud se o opravitelnou vadu nejednalo a prodávající byl schopen vyměnit Vám zboží za totožný bezvadný kus, je v souladu se zákonem, že zvolil výměnu vadné věci či její části.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Koupě zboží a problémy s nimi Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit