Letenky

Spotřebitelský dotaz

3.5.2022

V roce 2019 jsme prostřednictvím operátora flymeto.cz (Web Shop Fly a.s.) zakoupili zpáteční letenky společnosti TAP Portugal do Miami. Letenky jsme zakoupili na léto 2020. Pak přišel covid a lety byly zrušeny. Velmi dlouho a komplikovaně jsme prostřednictvím operátora žádali o kompenzaci. Nakonec jsme dostali v průběhu minulého roku vouchery uplatnitelné do poloviny června letošního roku. Máme vouchery, vše je vyřešeno! Letos v únoru jsme se rozhodli vouchery uplatnit. Vouchery byly vystaveny v rublech a na stránce letecké společnosti TAP je lokalizace jen na EUR a CZK a ani technicky nelze vouchery nikam zadat. Obrátil jsem se jak na nzprostředkovatele, tak na leteckou společnost s tím, že chci vrátit peníze, protože vouchery k ničemu nejsou. Zprostředkovatel komunikuje, letecká společnost ne.
Ale kdo je pro nás vlastně ten partner, po kterém bychom měli požadovat peníze? Máme velký strach, že v polovině června přijdeme o peníze i letenky.
Děkuji předem za radu.

Doporučení časopisu dTest

Dobrý den,

Vzhledem k tomu, že z Vašeho dotazu není patrné, zda jste smlouvu uzavřel jako spotřebitel, nebo jako podnikatel na IČO, budeme dále vycházet z toho, že jde o spotřebitelský právní vztah.

Nároky cestujících při zrušení letu se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů.
Dle tohoto nařízení stranou povinnou k vrácení částky uhrazené za letenky je přímo letecká společnost, tedy TAP Portugal. Náhradu pořizovací ceny letenky je společnost povinna uhradit do 7 dní způsobem stanoveným v čl. 7 odst. 3 výše citovaného Nařízení, a to při nejbližší příležitosti.

V této věci je také podstatné odkud jste měli odlétat. Neboť výše zmíněné nařízení se uplatní, pokud odlétáte z letiště ležícího na území EU s kterýmkoliv dopravcem nebo ze třetí země s evropským dopravcem. Podle Vámi sdělených informaci usuzujeme, že jste měli odlétat z Portugalska, tak se dané nařízení uplatni.

Z výše uvedeného máme za to, že nebylo Vaší povinností přijmout nabízený voucher, který navíc nebylo možné využít, ale naopak jste měli možnost trvat na vrácení peněz dle čl 7. odst. 3 Nařízení, který tak doporučujeme nyní zpětně požadovat.

Pro uplatnění nároku při zrušení letu na palubu zpracovala Evropská komise formulář stížnosti, který je praktickým návode, jak postupovat při stížnosti u leteckého dopravce, viz: http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/complain_form/eu_complaint_form_cs.pdf.

V případě, kdy cestující shledá, že byla ze strany leteckého dopravce nebo provozovatele letiště porušena jeho práva vyplývající z nařízení 1107, může se poté, co neúspěšně uplatnil stížnost u leteckého dopravce, resp. provozovatele letiště, obrátit se stížností na místně příslušný národní dozorový orgán - tedy v tomto případě dozorový orgán v Portugalsku.

Jako poslední možnost lze využít předžalobní výzvu. Vzor naleznete v příloze.

Také Vám doporučujeme podání stížnosti ke službě mimosoudního řešení sporů - vašestiznosti.cz - stížnost na českou společnost flymeto.cz

V navazujícím e-mailu Vám zasíláme vzor požadavku na náhradu při zrušeném letu, který si můžete upravit pro svou potřebu.


S přáním příjemného dne

Časopis dTest
objektivně * nezávisle * bez reklam

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Cestování a dovolená Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit