Kdo hradí přeložení kabelu

Spotřebitelský dotaz

30.3.2017

Dobrý den, poprosím o zhodnocení situace, kdy mám pocit, že nás bere ČEZ pěkně na hůl. Chystáme se s manželkou stavět na vlastním pozemku. V administraci spojené se zahájením stavby se zjistilo, že přes pozemek vede kabel ČEZu. O tom jsme nevěděli, není na to věcné břemeno. Stavba bude možná až po přeložení kabelu, jedná se o cca 50m a dva připojovací sloupky. Do této chvíle to chápu. ČEZ si však zvolil projektanta, který vyprojektoval novou trasu kabelu a následně mi ČEZ poslal smlouvu o realizaci přeložky, kde je uvedeno, že na základě par. 47 odst. 2 energetického zákona jsem povinen uhradit náklady ve výši 90,23% celkové ceny.

Doporučení časopisu dTest

V případě přeložky kabelu je opravdu ten, kdo nutnost přeložky vyvolal, povinen nahradit náklady, které s tím vlastník přeložky má. Jedná se ale pouze o nezbytně nutné náklady (poslední věta § 47 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona). Pokud s vyčíslením nákladů nesouhlasíte a domníváte se, že se nejedná pouze o náklady nezbytně nutné, je dobré to ČEZu vytknout. Pro Vaši lepší argumentaci by se hodilo mít v ruce cenový odhad od jiné osoby, která je odborně způsobilá takový odhad vypracovat.

Pokud jste pozemek nabyli z titulu kupní smlouvy po 1. 1. 2014, mohli byste po prodejci požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny (§ 2129 občanského zákona). Mohlo by se totiž jednat o skrytou vadu stavby spojené se zemí pevným základem, za kterou prodávající odpovídá do 5 let od nabytí vlastnického práva.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Služby související s bydlením (mj. energie) Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit