Kde reklamovat varnou konvici když e-shop je již v úpadku

Spotřebitelský dotaz

31.7.2017

Zakoupená konvice Rohnson nám přestala fungovat, proto jsem jí chtěl reklamovat ale zjistil jsem, že obchod/eshop který byl na trhu přes 20 let již zkrachoval. Nevím kde nyní danou konvici reklamovat?

Doporučení časopisu dTest

Doporučujeme Vám podívat se do Vaší kupní smlouvy (e-mailu), jaký je název prodávajícího. Pokud se jedná o živnostníka, vyhledejte si ho v živnostenském rejstříku (https://www.rzp.cz/). Pokud jde o společnost, typicky a.s. nebo s.r.o. , vyhledejte si ji v obchodním rejstříku, konkrétně v rozšířeném vyhledávání klikněte na vyhledávat údaje platné i neplatné (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik). Z těchto rejstříků by mělo být patrné, zda podnikatel již opravdu zanikl či nikoliv.

Pokud prodejce zanikl, velmi záleží na tom, zda šlo o živnostníka, nebo společnost (a.s., s.r.o.).

Živnostník má povinnost oznámit i po ukončení podnikatelské činnosti na příslušném živnostenském úřadu, jaká je adresa pro vypořádávání pohledávek, tedy adresa, kde může kupující zboží reklamovat i poté, co zanikl. Zde bychom Vám doporučili kontaktovat živnostenský úřad a zeptat se na tuto adresu.

V případě, že jde o společnost (a.s., s.r.o.), potom můžete uplatňovat pohledávky do dne jejího zániku. Pokud došlo k insolvenci či úplné likvidaci společnosti, sice by práva z vadného plnění i tak nadále trvala, nicméně dovolání se jich by pro Vás mohlo být velmi problematické. V případě insolvenčního řízení si jeho stav můžete zkontrolovat na stránkách insolvenčního rejstříku www.isir.justice.cz. Důležité je především to, zda již uplynula lhůta k přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení, což můžete zjistit například v záložce „Přihlášky“, neboť soud každou pohledávku přihlášenou po lhůtě usnesením odmítá. Nestalo-li se tak, můžete přihlásit svoji pohledávku na předepsaném formuláři, který je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz nebo na stránkách insolvenčního rejstříku www.isir.justice.cz, a to dvojmo. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Přestože zmeškání lhůty nelze prominout, neznamená to, že pohledávky tímto zanikají. Promeškal-li byste lhůtu pro přihlašování pohledávek, doporučujeme se prostřednictvím příslušného soudu obrátit na insolvenčního správce.

Závěrem bychom Vás rádi upozornili, že reklamovat vady obecně nemusíte vždy pouze u prodejce. Zakoupil-li jste telefon jako spotřebitel a nikoliv na IČO jako podnikatel, potom Vás mohl prodejce odkázat i na jiné osoby, které budou reklamace řešit podle § 2172 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více se o dané problematice můžete dozvědět například v tomto našem článku: https://www.dtest.cz/clanek-4745/kde-reklamovat-kdyz-prodejce-skonci.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Koupě zboží a problémy s nimi Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit