Je možné se připojit k hromadné žalobě za podvod na Rychlou hru TV Barrandov?

Spotřebitelský dotaz

26.7.2017

Ráda bych se spojila s někým, kdo tu žalobu podá.

Doporučení časopisu dTest

V současné době neexistuje v českém právním řádu institut hromadné žaloby, tedy že byste se mohla spojit s někým, kdo žalobu podává. Každý podává žalobu sám za sebe a následně, pokud jsou naplněny podmínky, soud podané žaloby spojí do jednoho řízení v rámci zásady efektivity a hospodárnosti.

Co se týče tzv. Rychlé hry na TV Barrandov, nejedná se o státem provozovanou či regulovanou hru, která by podléhala režimu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Nabídka na obrazovce je však pro společnost závazná. Ovšem je nutné mít na paměti, že se jedná o naturální obligaci dle § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a takovouto částku nelze úspěšně soudně vymáhat.

V případě podezření na podvodné jednání ze strany společnosti doporučujeme obrátit se na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2, tel. 274 813 830, 226 236 000, e-mail: info@rrtv.cz, internetové stránky: www.rrtv.cz, elektronická podatelna: podatelna@rrtv.cz). Za zjištěné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., kterého by se společnost dopustila formou zadání reklamy/teleshoppingového bloku, který by byl nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu, tj. podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, může tento ústřední správní úřad v rámci své kompetence udělit společnosti ve správním řízení pokutu, popřípadně uložit opatření k nápravě.

Dále se můžete, vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční podnikatelský subjekt se sídlem na Kypru, obrátit na Evropské spotřebitelské centrum na internetových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz, které bezplatně pomáhá spotřebitelům řešit spory s obchodníky z jiného členského státu EU, Islandu nebo Norska.

Podrobný formulář stížnosti je k dispozici na webových stránkách www.evropskyspotrebitel.cz v záložce „Kontakty“. Na Evropské spotřebitelské centrum se také můžete obrátit telefonicky na čísle 296 366 155 nebo elektronicky na e-mail esc@coi.cz. ESC pro ČR sídlí na adrese Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. V případě, že ESC zjistí porušení veřejnoprávních norem, mohou případ předat dozorovému orgánu v příslušné zemi dle místních předpisů, který činnost obchodníka prověří.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Ostatní Spotřebitelská poradna dTest

Sdílejte

Přihlásit