Helvetia apotheke

Spotřebitelský dotaz

26.9.2017

Dobrý den, máme problém se společností Helvetia apotheke - chodí nám neobjednané zboží a nelze toto zrušit. Telefon uvedený jako kontakt nikdo nezvedá a bojíme se nezaplatit z důvodů exekuce. Prosím Vás co bychom měli udělat, aby toto skončilo.

Doporučení časopisu dTest

Společnost Helvetia Apotheke Vám s největší pravděpodobností opakovaně dodává zboží na základě smlouvy uzavřené po telefonu. Takovou smlouvu je nutné vypovědět písemně na adresu společnosti - Helvetia Apotheke, PO BOX 86, 102 00 Praha 102. Ve výpovědi uveďte, kdo jsou strany uzavřené smlouvy, tj. společnost Helvetia Apotheke a Vy (Jméno, bydliště, Vaše zákaznické číslo), kdy cca byla smlouva uzavřena (tj. kdy cca telefonát s nabídkou proběhl) a co je předmětem smlouvy (tj. opakované zasílání zboží). Dále zde uveďte, že smlouvu vypovídáte, v souladu s obchodními podmínkami společnosti, a nemáte zájem na dalším zasílání zboží. Smlouva bude ukončena doručením této výpovědi, rovněž v souladu s obchodními podmínkami společnosti. Zboží, které máte doposud v dispozici, si ponechejte a uhraďte. Zboží, které přijde týden a později po odeslání výpovědi nejste povinna přebírat, hradit nebo vracet. Výpověď zašlete okopírovanou/ofocenou, doporučeně s dodejkou. Všechna potvrzení si uschovejte.

Pokud si jste zcela jista, že k žádnému telefonu, tj. uzavření smlouvy, nedošlo, napište na výše uvedenou adresu dopis v němž uvedete, že si nejste vědoma, že by byla uzavřena jakákoli smlouva, a pokud společnost Helvetia Apotheke tvrdí opak, ať jej prokáže, tj. zašle nahrávku telefonátu. Do té doby nejste povinni nic přebírat, hradit, ani vracet, jelikož se jedná o tzv. neobjednané plnění, dle § 1838 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Koupě zboží a problémy s nimi Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit