Dotaz k reklamaci čištění

Spotřebitelský dotaz

1.12.2016

Dobrý den, svěřila jsem do čistírny vlněný kabát k vyčištění před zimou. Bohužel, když jsem kabát vyzvedla, všimla jsem si na levé straně podšívky na předním i zadním díle obrovské skvrny. Znovu jsem jim kabát zanesla, zaměstnankyně uvedla, že tam nejspíš zateklo, nikdo si toho nevšiml a že mi kabát tedy přečistí. Při druhém přečištění tam skvrna byla stále a tentokrát mi bylo řečeno, že na zákaznickém lístku, který byl sepsán při prvním předání k čištění, bez toho aniž bych ho viděla a podepsala, byly uvedené informace, že kabát má skvrny od potu. Bylo mi sděleno, že se jedná tedy o skvrnu od potu, kterou nelze vyčistit. Potní skvrny v podpaží, ale vyčištěny byly. A tato, která je na břiše a jen na jedné straně kabátu, a která při doteku je cítit, že je na ní chemický film, tam zůstala. Sepsala jsem tedy reklamaci, která mi byla nyní zamítnuta, potvrzující stanovisko vedoucí prodejny. Ráda bych nyní tuto zamítnutou reklamaci předala soudnímu znalci, neboť je mi jasné, že reklamaci hodnotil zaměstnanec firmy, a pravděpodobně pouhým pohledem. Ráda bych tedy nalezla znalce, který by byl schopen identifikovat původ skvrny. Bohužel nemohu nikoho takového dohledat, tak jsem Vás chtěla požádat, jestli byste mi nemohli takového znalce doporučit, ideálně v Praze? A také jsem se chtěla zeptat, jak bych podle Vás měla postupovat? Zároveň si myslím, že sepisovat zprávu o stavu oděvu při přijímání aniž by zprávu zákazník viděl a podepisoval je něco, co není úplně správné a ráda bych přispěla k tomu, aby se tato praktika přestala používat. Je možné nějakým způsobem se s tímto obrátit na ČOI?

Doporučení časopisu dTest

Seznam soudních znalců naleznete na stránkách www.justice.cz. Na této stránce je možno filtrovat soudní znalce dle oborů i místa působnosti. Soudní znalce můžete najít i na stránkách dTestu v následujícím odkazu: https://www.dtest.cz/soudni-znalci.

Ve Vámi popsaném případě však nejde o reklamaci, ale o škodu na převzaté věci. Rozdíl je v tom, že reklamovat můžete pouze poskytnuté služby, které jste si objednala. Pokud bylo čištění řádně provedeno, ale zaviněním čistírny došlo k poškození Vašeho oblečení, nebude se jednat o vadné plnění, ale o porušení obecné prevenční povinnosti (nezpůsobovat škodu na cizím majetku). Vzniklá škoda se nahrazuje uvedením do původního stavu. Pokud to není možné nebo o to požádáte, tak se předmětná škoda nahrazuje v penězích. Při určení výše škody na kabátu se vychází z jeho obvyklé ceny v době poškození a zohlední se, co poškozený musí k obnovení nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit.

Problematikou čistíren oděvů jsme se v minulosti několikrát zabývali, například v následujícím článku: https://www.dtest.cz/clanek-3301/zadost-o-nahradu-skody-zpusobene-cistirnou-na-odevu.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Ostatní služby (mj. stavby, opravy, úpravy) Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit