Balkony

Spotřebitelský dotaz

12.7.2017

Dobrý den, chtěl bych se na Vás obrátit s prosbou o radu v případě rekonstrukce bytového domu. Tato teď probíhá na našem domě a nastal zde problém při výběru krytiny balkonů. Jeden majitel bytu nechce respektovat rozhodnutí ze schůze (bylo rozhodnutu všechny balkony udělat stejně a to se 100% krytím plechem). Tento majitel však chce částečně nekrytý balkon. Obyvatelé tohle ovšem odmítli, s odůvodněním, že chtějí zachovat jednotný vzhled domu. Konkrétní majitel však začal vyhrožovat soudy atd., že prý podle nějakého zákona si může zvolit typ balkonu každý sám. Já jsem zároveň však našel informaci, že balkony spadají pod SVJ, to znamená, že se o nich musí rozhodovat na schůzi a rozhodnutí by potom platilo. Chtěl bych se tedy zeptat, je možné majitelům "přikázat" typ balkonu výsledkem hlasování ze schůze nebo se máme obávat žalob a zvolit raději řešení "každý svůj typ balkonu" abychom se vyhnuli případným budoucím žalobám?

Doporučení časopisu dTest

Ve Vašem případě je prvním zásadním ustanovením zákona § 1208 písm. f) bod 7., které stanoví, že do působnosti shromáždění SVJ patří rozhodování o opravě nebo stavební úpravě společné části.

K tomu je zapotřebí vymezit, co je onou společnou částí. Zde nám odpověď poskytne nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. Tento předpis v § 5 odst. 1 písm. f) stanoví, že společnými částmi domu jsou také balkony, lodžie, terasy, atria, i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu, dveře z balkonů, lodžií a teras; tyto společné části, jsou-li přístupné pouze z bytu, jsou vždy ve výlučném užívání vlastníka příslušné jednotky.

Situace se tedy jeví tak, že byť je balkon sice neoddělitelný od bytu, co se týče jeho užívání, nicméně přísluší k těm částem domu, o nichž je způsobilé rozhodovat shromáždění SVJ. Pochopitelně je možné, že by záležitost byla upravena ve stanovách jinak, proto Vám doporučujeme je také zevrubně zkontrolovat.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Ostatní služby (mj. stavby, opravy, úpravy) Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit