3. reklamace stejné vady

Spotřebitelský dotaz

30.4.2012

Dobrý den,
28.9.2011 jsme v prodejně Mixer koupili tašku značky Levis. 22.12.2011 jsme ji poprvé reklamovali, rozjel se jí hlavní zip. Taška nám byla vrácena
13.1.2012 opravena, tj. zip šel zapnout. 7.4.2012 jsme tašku reklamovali znovu se stejnou vadou, rozbitý zip. 21.4.2012 nám byla taška vrácena opět opravena, zip šel na prodejně zapnout, při dotazu jak byla taška opravena, nám prodavačka nebyla schopna odpovědět, jen že předávají zboží dodavateli a ten si to řeší sám. Dle vzhledu zip nebyl vyměněn. Vydržel jen do prvního použití tašky a znovu se rozjel, a tak jsme již po 3. tašku 24.4.2012 reklamovali se stejnou vadou a žádali vrácení peněz. Bylo nám sděleno, že musí tašku předat dodavateli k posouzení a ozvou se. Dnes vovali, že dodavatel považuje zip za funkční a znovu ho opraví a oni s tím nemohou nic dělat. Při mém upozornění, že při 3. reklamaci stejné závady máme nárok na vrácení peněz mi bylo sděleno, že až přijdu po 4. peníze mi vrátí. Mám nárok na vrácení peněz již nyní nebo musím tašku znovu převzít opravenou? Prosím o radu a jak dále postupovat. Děkuji.

Doporučení časopisu dTest

Dobrý den,
jestliže reklamujete věc, v tomto případě tašku, potřetí pro opakovaný výskyt té samé vady, máte skutečně právo již od smlouvy odstoupit a žádat vrácení kupní ceny zpět. Tento nárok se opírá o ustanovení § 622 odst. 2 občanského zákoníku, kde je stanoveno, že při opakovaném výskytu vady má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou, tj. právo na výměnu či vrácení peněz. Přičemž opakování vady je ustálenou rozhodovací praxí soudů vykládáno jako alespoň tři stejné vady či čtyři různé. Máte-li tedy doklady od všech předchozích reklamací, tj. nejen reklamační protokoly, ale i následné vyjádření k nim s potvrzením provedené opravy, můžete, pakliže jste při třetí reklamaci již žádali vrácení peněz, od kupní smlouvy odstoupit. Doporučujeme následující postup. Jít si vyzvednout vyjádření ke třetí reklamaci s tím, že již tašku nepřeberete, pouze si ponecháte ono vyjádření a současně jim předáte upravený vzor odstoupení od kupní smlouvy pro opakování vady, který je Vám k dispozici na našich stránkách a je i přílohou tohoto e-mailu. Při osobním předávání odstoupení je třeba si nechat potvrdit na své kopii jeho převzetí prodávajícím. Okamžikem jeho předání se smlouva od počátku ruší a prodávající je povinen Vám vrátit kupní cenu v plné výši. Pokud nebudete trvat na vrácení peněz, je rovněž možné žádat výměnu tašky za tu samou bezvadnou, což většinou prodejců bývá bez větších potíží akceptováno. Prodávající je povinen Vás podle zákona o ochraně spotřebitele řádně informovat o Vašich právech při reklamaci, proto bychom Vám doporučili v případě nerespektování Vašeho odstoupení upozornit prodejce, že se hodláte obrátit na Českou obchodní inspekci s podnětem na prošetření jeho postupu při reklamaci.

Naše poradna
je tu pro vás

Mám dotaz

Další dotazy z oblasti: Koupě zboží a problémy s nimi Spotřebitelská poradna dTest

Přihlásit