Jak uspět s reklamací

  • 04 Reklamace vadného zboží
  • 06 Časté omyly při reklamacích
  • 08 Nedostatky při stavbě domu
  • 09 Reklamace v restauraci
  • 10 Reklamace v kadeřnictví
  • 11 Chybné vyúčtování služeb v bytě či domě
  • 13 Nesprávné vyúčtování dodávek energií
  • 14 Pochybení mobilního operátora
  • 16 Nesprávně provedené bankovní transakce
  • 17 Nedostatky zájezdu

Obchodníci se při přijímání a vyřizování reklamací dopouštějí mnohých nešvarů, které však běžný spotřebitel snadno neodhalí. Nakupující by se proto měli poměrně dobře orientovat v právních předpisech a vyznat se v tom, co si nemusejí nechat líbit. Zákon obchodníkům mimo jiné nařizuje, aby reklamaci řešili bez zbytečného odkladu. Pokud jste však v minulosti reklamovali nedostatky zboží či služeb, minimálně tušíte, že se reklamační proces může podobat boji s větrnými mlýny. Brožura Jak uspět s reklamací, kterou jsme pro vás připravili, vás provede světem reklamací. Věříme, že vám bude užitečným pomocníkem, ať už budete řešit nedostatky zakoupeného výrobku, studené jídlo v restauraci, vrabčí hnízdo na hlavě, nebo třeba chybná vyúčtování od dodavatele energií či mobilního operátora.

Přihlásit