Základní vzory pro řešení spotřebitelských problémů

 • 06 Reklamace výrobku
 • 08 Rozpor s kupní smlouvou: vada výrobku
 • 10 Žádost o náhradu nutných nákladů spojených s uplatněním reklamace
 • 12 Odstoupení od kupní smlouvy z důvodu opakování vady či pro větší počet vad
 • 14 Odstoupení od kupní smlouvy pro marné uplynutí lhůty k vyřízení reklamace
 • 16 Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet či zásilkový obchod
 • 18 Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím či podomním prodeji a o vázaném spotřebitelském úvěru
 • 22 Reklamace vyúčtování ceny služby elektronických komunikací
 • 24 Reklamace vyúčtování elektřiny či plynu
 • 26 Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
 • 28 Návrh na vydání platebního rozkazu
 • 30 Odpor proti platebnímu rozkazu

Každodenní spotřebitelský život přináší nejen radosti, ale i nemálo možných potíží. Jak si poradit, když potřebujete bránit svá spotřebitelská práva? Připravili jsme pro vás brožuru základních vzorů pro řešení nejčastějších problematických situací jako reklamace výrobku, odstupování od smluv, reklamace vyúčtování služeb elektronických komunikací nebo reklamace vyúčtování elektřiny či plynu. Brožuru si můžete níže na této stránce stáhnout zdarma.

Přihlásit