Stovka triků obchodníků

  • 04 Obecné triky při prodeji
  • 07 Triky užívané v reklamě
  • 10 Triky ve smlouvách a obchodních podmínkách
  • 12 Triky při prodeji na předváděcích akcích a reklamních zájezdech
  • 15 Triky při podomním prodeji
  • 17 Triky při prodeji na dálku
  • 19 Triky při samoobslužném prodeji
  • 22 Triky v bazarech
  • 23 Triky při reklamaci
  • 26 Triky v restauracích

Když se chystáte nakupovat, těžko vás napadne, že by se hodilo před nákupem nastudovat psychologii, marketing či právo. Jenže prodejci poznatky z těchto oborů mají a chytře je využívají. Někdy bohužel i v míře, která může poškodit zájmy spotřebitele. Připravili jsme pro vás proto praktickou brožuru, která představuje nejčastější triky obchodníků v oblastech, jako jsou prodej zboží a služeb, uzavírání smluv, reklamace či reklama.

Přihlásit