Za jak dlouho mi musí prodejce vyřídit reklamaci?

Lhůta není stanovena

 

Co dělat?

Pokud pro vyřízení reklamace není ujednána žádná lhůta, je nutné vycházet ze zákona, který prodejci určuje k odstranění vady přiměřenou lhůtu. Po jejím marném uplynutí má kupující podnikatel stejný nárok jako při podstatném porušení smluvní povinnosti, kdy je možné i od smlouvy odstoupit.


Zákonný podklad:

§ 2106 odst. 2 a § 2107 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.

 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit