Může si prodejce při platbě stravenkami vyhrazovat právo vracet jen do určité částky?

ANO

 

Jak to?

Přijímání platby formou stravenek je dobrovolnou činností prodejce, neboť ze zákona má povinnost přijímat jen tuzemské bankovky a mince.

Další informace:

Tento způsob platby s sebou nese pro prodejce zvýšené náklady, proto si může stanovit přiměřené podmínky (poplatek či výhrada nevrácení určité částky „na stravenku“). Stejně tak může omezit množství stravenek, které je ochoten akceptovat. Sice není ve stanovování pravidel omezen zákonem, ale je vázán dohodou s vydavatelem stravenek, který se snaží jejich přijímání co nejvíce zrovnoprávnit s platbou v hotovosti. Prodejce je povinen spotřebitele o přijatých omezeních předem informovat.

Prodejce nesmí po spotřebiteli v souvislosti s použitým způsobem placení požadovat poplatek převyšující náklady, které mu v souvislosti s tímto způsobem placení vznikají.


Zákonný podklad:

§ 3 odst. 2 a § 24 odst. 7 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 5 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 3 As 49/2007-43

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit