Mohu úvěr sjednaný před 1. ledna 2011 předčasně splatit?

ANO

 

Za jakých podmínek?

I v případě dříve sjednaných úvěrů má spotřebitel možnost úvěr či jeho část předčasně splatit. Podmínky však již nejsou tak výhodné jako podle nové úpravy.

Pro úvěrové smlouvy uzavřené před 1. ledna 2011 platilo, že spotřebitel má nárok na snížení plateb ze spotřebitelského úvěru o takovou částku, aby splacením úvěru před dobou splatnosti nezískala žádná strana smlouvy o spotřebitelském úvěru nepřiměřený prospěch na úkor ostatních.

Poskytovatelé úvěrů si pravidlo vykládají především ve svůj prospěch. Pokud spotřebitel požadovanou částku považuje za nepřiměřenou, má možnost podat podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona, pokud však úvěr poskytla banka, pak České národní bance. Samotný spor však může rozhodnout pouze soud.

 

Další informace

POZOR! Tato úprava platí pro úvěry uzavírané před 1. ledna 2011.


Zákonný podklad:

§ 11 a § 13 zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru


Související vzory:

Žádost o předčasné splacení spotřebitelského úvěru uzavřeného před 1. lednem 2011
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit