Mohu úvěr sjednaný po 1. lednu 2011 předčasně splatit?

ANO

 

Za jakých podmínek?

Část nebo celý úvěr je spotřebitel oprávněn splatit předčasně kdykoli po dobu trvání úvěru. Poskytovatel úvěru má v takovém případě nárok na úhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které však nesmí převyšovat 1 % z předčasně splacené části úvěru (pokud je úvěr na dobu delší než 1 rok; pokud je kratší, tak 0,5 %). Náhrada nákladů nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru.

 

Další informace

Požaduje-li poskytovatel úvěru vyšší náhradu nákladů, dopouští se správního deliktu. Spotřebitel proto může zároveň podat podnět k zahájení správního řízení České obchodní inspekci, pokud však úvěr poskytla banka, pak České národní bance.

POZOR! Tato úprava platí pro úvěry uzavírané po 1. lednu 2011 včetně.


Zákonný podklad:

§ 15, § 20 odst. 2 písm. m), n), o) zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru


Související vzory:

Oznámení o předčasném splacení spotřebitelského úvěru uzavřeného od 1. ledna 2011
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o spotřebitelském úvěru II.
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit