Mohu odstoupit od smlouvy uzavřené přes internet do 14 dnů od převzetí zboží?

NE

 

Proč?

Uvede-li kupující v objednávce své IČ, druhá strana jej může důvodně pokládat za podnikatele jednajícího v rámci své podnikatelské činnosti. Tím se kupující podnikatel zbavuje ochrany, kterou spotřebiteli poskytuje zákon, ledaže prokáže, že si třeba objednával kočárek pro dítě, který rozhodně s jeho podnikatelskou činností nesouvisí.


Zákonný podklad:

§ 419 a § 1810 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit