Má prodejce povinnost vydat spotřebiteli doklad o zakoupení zboží?

ANO, pokud o něj spotřebitel požádá

 

Co musí doklad obsahovat?

Doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby musí obsahovat datum prodeje, označení výrobku nebo služby, cenu a údaje o prodejci.


Zákonný podklad:

§ 16 odst. 1, § 24 odst. 7 písm. o) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 31 odst. 14 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, § 29, § 30 a § 30a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty


Související vzory:

Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit