Má prodejce povinnost vydat mi doklad o zakoupení zboží?

ANO, pokud o něj požádáte

 

Co musí doklad obsahovat?

Doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby musí obsahovat datum prodeje nebo poskytnutí služby, označení výrobku či služby, cenu a údaje o prodejci.


Zákonný podklad:

§ 16 odst. 1 a § 24 odst. 7 písm. q) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 31 odst. 14 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, § 29, § 30 a § 30a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 18 odst. 1 písm. b) a § 20 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit