Kdo vydává normy ohledně technických požadavků na výrobky?

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví


Zákonný podklad:

§ 5 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit