Kdo v oblasti ochrany spotřebitele vykonává obecný dozor nad nepotravinářskými výrobky?

Česká obchodní inspekce (ČOI)

 

Česká obchodní inspekce je obecným dozorovým orgánem nad ochranou spotřebitele, není-li dozor svěřen jiným orgánům dozorujícím speciální odvětví, například potraviny, energie, telekomunikace, finance.


Zákonný podklad:

§ 23 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 7 odst. 1 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, § 18 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit