Kdo v oblasti ochrany spotřebitele vykonává dozor v energetických odvětvích?

Energetický regulační úřad (ERÚ)

 

Energetický regulační úřad jednak kontroluje dodržování zákonných povinností, jednak rozhoduje spory mezi spotřebiteli a dodavateli ohledně platného uzavření, trvání smluvních vztahů a dodržování uzavřených smluv.


Zákonný podklad:

§ 23 odst. 11 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 17 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Podnět Energetickému regulačnímu úřadu
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit