Kdo v oblasti ochrany spotřebitele vykonává dozor v energetických odvětvích?

Energetický regulační úřad

 

Energetický regulační úřad jednak kontroluje dodržování zákonných povinností, jednak rozhoduje spory mezi spotřebiteli a dodavateli ohledně platného uzavření, trvání smluvních vztahů a dodržování uzavřených smluv.


Zákonný podklad:

§ 23 odst. 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 17 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)


Související vzory:

Odstoupení od smlouvy o změně dodavatele plynu či elektřiny uzavřené při podomním prodeji
Odstoupení od smlouvy o dodávkách plynu či elektřiny pro zvýšení ceny či změnu podmínek
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit