Kdo v oblasti ochrany spotřebitele vykonává dozor nad telefonními operátory, poskytovateli internetu a poštovními službami?

Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

 

Český telekomunikační úřad kontroluje dodržování zákonných povinností poskytovatelů telefonních, internetových a poštovních služeb, jakož i provozovatelů satelitního vysílání. Rozhoduje spory mezi těmito osobami a spotřebiteli a v případě zamítnuté nebo nevyřízené reklamace vyúčtování služeb či jejich nekvalitního poskytování je možné se na něj obrátit s námitkou nesprávného postupu.


Zákonný podklad:

§ 23 odst. 15 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 129 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, § 6a a § 36a odst. 1 písm. h) zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Námitka k Českému telekomunikačnímu úřadu proti vyřízení reklamace služby elektronických komunikací
Rozklad proti rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit