Je prodejce povinen vystavit mi k výrobku záruční list?

ANO, pokud o to požádáte

 

Co je záruční list?

Prodejce jím potvrzuje svoji odpovědnost za vadné plnění. Současně v něm musí srozumitelným způsobem vysvětlit obsah své odpovědnosti, uvést její rozsah, podmínky, dobu trvání a způsob, kterým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí, tedy reklamovat.

Co musí obsahovat záruční list?

Vedle vysvětlení samotné záruky musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodejce, jeho identifikační číslo, sídlo (jde-li o právnickou osobu) nebo bydliště (jde-li o fyzickou osobu).

Další informace:

Záruční list není dokladem, který spotřebitel musí nutně předložit, chce-li reklamovat výrobek v době zákonné záruky.

Nebrání-li tomu povaha věci, může jako záruční list sloužit pouhý doklad o koupi, jenž obsahuje zákonem stanovené údaje.

Odmítne-li prodejce vystavit záruční list a pouhý doklad o koupi je nedostačující, dopouští se přestupku.


Zákonný podklad:

§ 15 odst. 2 a § 24 odst. 7 písm. o) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 2166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Chcete-li si přečíst přesné znění ustanovení zmiňovaného zákona, můžete využít bezplatné služby dostupné na www.zakonyprolidi.cz. Případně pomocí internetového vyhledávače naleznete i jiné webové stránky, které přinášejí úplná znění právních předpisů. Stačí, když do vyhledávače zadáte název právního předpisu, případně jeho číslo.


Související vzory:

Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.
Sdílejte

Přihlásit