Je prodejce povinen vystavit mi k výrobku záruční list?

ANO, pokud o to spotřebitel požádá

 

Co je záruční list?

Prodejce jím potvrzuje svoji odpovědnost za vadné plnění a musí v něm současně vysvětlit srozumitelným způsobem obsah své odpovědnosti, uvést její rozsah, podmínky, dobu trvání a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí, tj. reklamovat.


Co musí obsahovat záruční list?

Vedle vysvětlení samotné záruky musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodejce, jeho identifikační číslo, sídlo (jde-li o právnickou osobu) nebo bydliště (jde-li o fyzickou osobu).


Další informace

Záruční list není dokladem, který spotřebitel musí nutně předložit, chce-li reklamovat výrobek v době zákonné záruky.

Nebrání-li tomu povaha věci, může jako záruční list sloužit pouhý doklad o koupi, který obsahuje zákonem stanovené údaje.

Odmítne-li prodejce vystavit záruční list a pouhý doklad je nedostačující, dopouští se správního deliktu.
 


Zákonný podklad:

§ 15 odst. 2, § 24 odst. 7 písm. m) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 2166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Související vzory:

Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
 

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit