Jaké jsou mé nároky při vadě zboží uplatněné po 6 měsících po převzetí?

Nároky jsou rozdílné podle závažnosti porušení smlouvy

 

Jaké jsou?

Práva spotřebitele se liší podle toho, zda vada představuje porušení smlouvy podstatným či nepodstatným způsobem. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž již při uzavření smlouvy prodejce věděl nebo musel vědět, že by spotřebitel smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Při podstatném porušení má spotřebitel právo na odstranění vady dodáním nové bezvadné věci, dodáním chybějící věci nebo opravou věci. Stejně tak má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Spotřebitel musí zvolené právo sdělit prodejci při oznámení vady nebo co nejdříve poté. Provedenou volbu lze měnit jen po dohodě s prodejcem. Jestliže spotřebitel nezvolil právo včas, má stejná práva, jako by šlo o nepodstatné porušení smlouvy, a to právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.

V případě, že se na zboží vyskytne větší počet vad (najednou tři vady nebo postupně čtyři) nebo se vada po opravě opakovaně vrací (minimálně třikrát u stejné vady), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo žádat dodání nové věci. Podmínkou je, že nelze věc pro opakování či větší počet vad řádně užívat.

 

Další informace

Doporučujeme nejprve si vždy zkontrolovat, zda uplynulo či neuplynulo 6 měsíců od koupě. Pokud by totiž tato lhůta neuplynula, jedná se o nesplněnou jakost při převzetí, kdy má spotřebitel výhodnější postavení.

Reklamace má být vyřízena nejpozději do 30 dnů, po jejich marném uplynutí je spotřebitel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Nevyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů je správním deliktem, s podnětem pro zahájení řízení se lze obrátit na Českou obchodní inspekci.


Zákonný podklad:

§ 2002 odst. 1, § 2106, § 2107, § 2165 a § 2169 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, §13, § 19 odst. 3, § 24 odst. 7 písm. v) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele


Související vzory:

Reklamace výrobku
Žádost o slevu pro vady výrobku nebránící jeho užívání
Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele
Odstoupení od kupní smlouvy pro její podstatné porušení
Odstoupení od kupní smlouvy pro přetočený tachometr
 


Informujte se o dalších právech a povinnostech, které se týkají oblasti Reklamace:

S účinným postupem týkajícím se vaší konkrétní situace vás naši odborní poradci seznámí na naší poradenské lince 299 149 009. Ta je pro vás k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin. Poradenství poskytujeme zdarma, vy zaplatíte pouze cenu běžného hovorného.

Přihlásit