Databáze nebezpečných výrobků

Zvířátko nafukovací (kačenka)

Nafukovací hračka (kačenka) z měkčeného plastu. Rozměry výrobku po nafouknutí jsou cca 40 × 30 cm. Výrobek byl prodáván balený v mikrotenovém sáčku s dolepenou bílou papírovou etiketou. Na etiketě se nachází název výrobku (zvířátko nafukovací), kód výrobku, čárový (EAN) kód patřící jiné firmě (ADITIVA CZ s.r.o.), uvedení země původu, nevyplněná kolonka dovozce (uvedeno pouze: CESKA REPUBLIKA), české a slovenské varování před nebezpečím spolknutí malých částí a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE, symbol Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“)

Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

V měkčené části hračky byl zjištěn DEHP v množství 22,4 % hm. Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Čína
Rozpor s

DEHP nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 06.09.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit