Databáze nebezpečných výrobků

Vystřelovací náramek SUPER HEROES, MARVEL

Plastový černý náramek s modrým vystřelovacím mechanismem a dvěma plastovými červenými vrtulemi. Výrobek je balen v blistru připevněném na barevném kartonu. Na přední straně obalu jsou uvedeny anglické nápisy identifikující výrobek, značka shody CE a piktogram výrobku nevhodného pro děti do 3 let. Na zadní straně kartonu se nachází vícejazyčné (včetně českého) varování (včetně upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let), pokyny k použití, odkaz na více informací v časopise (ten je ale prodáván samostatně), jméno a adresa dovozce a značka shody CE.

Kategorie Děti - Hračky a zábav. předměty
Riziko Chemické
Nebezpečí

V měkčené části náramku byl zjištěn DEHP v množství 13,7 % hm. Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány.

Země původu Polsko
Rozpor s

DEHP nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 06.09.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit