Databáze nebezpečných výrobků

Výsledky dodatečných rozborů šarže cherry rajčat z Maroka

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) dokončila laboratorní rozbory u stažené šarže cherry rajčat původem z Maroka (č. šarže: 3033404 LOT2005) prodávané společností Penny Market s.r.o., u které byla zjištěna přítomnost kmene bakterie Escherichia coli.
Dodatečným vyšetřením izolovaného kmene nebyla v laboratorních podmínkách potvrzena  schopnost produkovat nebezpečný Shiga toxin a rovněž nebyly prokázány další faktory spojené s možným závažným onemocněním.

Kategorie Jídlo a pití - Jídlo + pití
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Serotypizace jednoznačně nepotvrdila, že by příčinou zdravotních potíží spotřebitelů mohla být nebezpečná bakterie Escherichia coli. Tudíž ani v ČR stejně jako v jiných členských státech EU nebyla příčina zdravotních potíží odhalena.

Země původu Maroko
Opatření přijatá v ohlašující zemi

Stažení předmětných šarží uvedených v tiskové zprávě z  19. 5. 2014 zůstává v platnosti a rozhodnutí SZPI tak bylo učiněno v souladu s předpisy.

Uvádění do oběhu jiných šarží cherry rajčat z Maroka není v rozporu s předpisy a opatřeními SZPI za předpokladu, že budou bezpečná. Za zajištění bezpečnosti potravin uváděných do oběhu zodpovídají provozovatelé potravinářských podniků.
Datum publikace 08.06.2014
Zdroj: SZPI

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit