Databáze nebezpečných výrobků

Tvořítko na marcipán

Silikonová růžová tvořítka různých tvarů formy balená do průhledného plastového blistru, připevněného na karton. Na přední straně je uveden anglický název výrobku, na zadní straně se nachází anglický popis použití výrobku (včetně teplotního rozsahu), obrázky tvarů výlisků (často nejsou totožné s tvary výrobku), země původu a piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami a pokrmy (symbol pohárku a vidličky). Na dolepené bílé papírové etiketě se nachází český název výrobku, příslušný ITEM a neexistující čárový – EAN – kód, země původu, neoprávněně použitá značka shody CE, symbol Zeleného bodu, piktogram materiálového složení, piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami a pokrmy a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Kategorie Domácnost - Kuchyňské potřeby
Riziko Zdravotní
Nebezpečí

Riziko pro spotřebitele spočívá ve skutečnosti, že není známo, zda tyto silikonové výrobky byly ve smyslu článku 3 výše uvedeného nařízení 1935/2004 vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí a proto je nelze považovat za bezpečné ve smyslu § 3 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Země původu Čína
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami ve spojení s § 26, odst. 1 písm. d) zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle kterých musí být přiloženo písemné prohlášení o tom, že výrobky jsou v souladu s předpisy, které se na ně vztahují.

Země záchytu Ohlašující: Česká republika
Datum publikace 06.06.2016
Zdroj: MZdr ČR

Zpět do databáze nebezpečných výrobků

Diskuze

Viděli jste tento výrobek někde v obchodě? Nebo ho snad dokonce máte doma? Podělte se o své postřehy a zkušenosti.

Přidat komentář do diskuze

Přihlásit